Welke vervolgopleidingen sluiten aan op het vmbo?

Geplaatst door OCO op 14 mei 2013
Met een vmbo-diploma kun je naar het mbo of naar de havo. Dit hangt af van de leerweg waarin je eindexamen doet. De nieuwe school mag toelatingseisen stellen.

Vervolgopleiding na theoretische leerweg of gemengde leerweg
Heb je de theoretische leerweg (vmbo-t) of de gemengde leerweg (vmbo-gl) gevolgd, dan kun je daarna een middenkaderopleiding of vakopleiding volgen in het mbo.

Wil je doorstromen naar de havo, dan moet je voldoen aan bepaalde toelatingseisen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • een bepaald gemiddelde op je eindlijst
  • een positief advies van de decaan of de mentor van de vmbo-school
  • een voldoende voor de vakken uit het profiel dat je wilt volgen

Als je wordt toegelaten, stroom je in het 4e leerjaar van de havo in.

Als je na het vmbo naar de havo wilt, is het verstandig daar rekening mee te houden bij de keuze van je examenvakken:

  • kies wiskunde en een 2e moderne vreemde taal
  • kies natuurkunde en scheikunde, als je wilt doorstromen naar het profiel Natuur & Techniek
  • kies wiskunde, natuurkunde en scheikunde of biologie, als je kiest voor het profiel Natuur & Gezondheid

Vervolgopleiding na kaderberoepsgerichte leerweg 
Als je de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k) hebt afgerond, kun je doorstromen naar een middenkaderopleiding of een vakopleiding in het mbo.

Vervolgopleiding na basisberoepsgerichte leerweg
Met een diploma van de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b) kun je doorstromen naar een basisberoepsopleiding in het mbo.

Na afronding van praktijkonderwijs
Als je praktijkonderwijs volgt, word je voorbereid op de arbeidsmarkt. Je krijgt na afloop van de opleiding geen gewoon diploma, maar het getuigschrift praktijkonderwijs. In bijzondere gevallen kun je een aangepast mbo-1-programma volgen. Meer informatie hierover kun je opvragen bij het regionaal opleidingencentrum (roc) in je regio.