Welke vervolgopleidingen sluiten aan op het vmbo?

Geplaatst door OCO op 2 mei 2022
Leerlingen met een vmbo-t of vmbo-g diploma kunnen naar het mbo (niveau 3 of 4) of naar het havo doorstromen. In het laatste geval moeten zij wel eindexamen doen in een extra vak. Leerlingen met een vmbo-k diploma kunnen zich inschrijven voor een mbo-opleiding niveau 3 of 4. En leerlingen met een vmbo-b diploma kunnen een mbo-opleiding niveau 2 volgen. Leerlingen die het praktijkonderwijs afronden kunnen starten met een entree-opleiding aan het mbo, of aan het werk gaan.

Vervolgopleiding na vmbo-t of vmbo-g

Leerlingen kunnen na hun diploma vmbo theoretisch of vmbo gemengd een vervolgopleiding doen in het mbo. Bijvoorbeeld een middenkaderopleiding (niveau 3) of vakopleiding (niveau 4).  Maar zij kunnen ook doorstromen naar het vierde leerjaar van de havo, mits zij eindexamen hebben gedaan in een extra vak.

De keuze voor een extra vak maken leerlingen in principe aan het einde van het derde jaar, als zij nog een breed samengesteld vakkenpakket hebben. Maar het is ook mogelijk om op een later moment te besluiten in een extra vak eindexamen te doen. In dat geval haalt de leerling zelfstandig de gemiste eindexamenstof in (AMvB doorstroom).

Meer informatie over doorstromen naar het havo staat in: ‘Hoe stroom ik door van vmbo naar havo?’

Vervolgopleiding na vmbo-k

Leerlingen kunnen na afronding van vmbo-k doorstromen naar een middenkaderopleiding (niveau 3) of een vakopleiding (niveau 4) in het mbo.

Vervolgopleiding na vmbo-b

Met een diploma van de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b) kunnen leerlingen doorstromen naar een basisberoepsopleiding (niveau 2) in het mbo.

Na afronding van praktijkonderwijs

Met ingang van de nieuwe wet die werd goedgekeurd in 2021, krijgen alle leerlingen bij het afronden van hun opleiding aan het praktijkonderwijs een landelijk erkend diploma. Met dit diploma kunnen leerlingen starten met een entree-opleiding aan het mbo, of aan het werk gaan (met of zonder begeleiding).

Maar veel leerlingen van het praktijkonderwijs werken in het laatste jaar van het praktijkonderwijs al aan het halen van hun mbo-entree diploma. Hiervoor werken de praktijkscholen samen met mbo-scholen. In het vierde schooljaar wordt gekeken of dit past bij een leerling. Als een leerling dit gaat doen, noemen we dat een pro-roc traject, wat staat voor praktijkonderwijs – regionaal opleidingscentrum (mbo).

Meer informatie hierover staat in: ‘Welk diploma haal je in het praktijkonderwijs?’

Meer artikelen over Overstap van vmbo naar mbo