Coronacrisis op het mbo, hoe zit het met je financiën en waar heb je recht op?

Geplaatst door Fatima Jilali op 18 mei 2020
Door de coronacrisis kun je terechtkomen in acute financiële problemen. De coronacrisis heeft een stevige invloed op de arbeidsmarkt en de economie. Voor studenten die een bijbaantje hebben in een bepaald sector (horeca, sport, evenementen) vervalt opeens een deel van het inkomen. Het kabinet investeert € 500 miljoen euro extra in het onderwijs, waaronder het mbo. Wat kun je als student (tijdelijk) doen en wat betekent de investering voor jou?

Ik heb financiële problemen, wat kan ik (tijdelijk) doen?

Als je financiële problemen hebt doordat bijvoorbeeld een deel van je inkomen wegvalt, dan kun je een lening aanvragen bij DUO of je lening (tijdelijk) verhogen naar maximaal. Dit kun je zelf wijzigen via de website van DUO. Heb je alleen een basisbeurs, dan kun je een aanvullende beurs aanvragen. Of je recht hebt op een aanvullende beurs hangt af van de hoogte van het inkomen van je ouder(s). Let wel op, een lening is geen gift, alles wat je leent moet je ook weer terugbetalen.

Bijverdiengrens vervalt door coronacrisis

Normaliter zit er een grens aan het inkomen dat je naast de toeslagen van de overheid mag bijverdienen. Sommige studenten zijn juist op dit moment hard nodig in vitale beroepen en werken hierdoor extra. Om niemand door extra verdiensten op dit moment in de problemen te brengen, vervalt de grens voor bijverdienen in 2020. Je kunt dit kalenderjaar bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor je studiefinanciering.

Financiële compensatie lesgeld of cursusgeld

Het kabinet besluit om 200 miljoen euro te investeren om studievertraging in het mbo en hoger onderwijs ten gevolge van de coronacrisis te voorkomen. Studenten die in hun laatste studiejaar zitten waarbij de kans op studievertraging groot is, hebben recht op een eenmalig compensatiebedrag. Als je je in de periode van september 2020 tot en met januari 2021 opnieuw aanmeldt en je diploma haalt, ontvang je in het eerste kwartaal van 2021 een financiële compensatie ter hoogte van maximaal drie maanden lesgeld of cursusgeld.

Dit betekent dat je bij studieverlenging tot januari 2021 recht hebt op een financiële compensatie van drie maanden. Voor bbl-studenten zou dit neerkomen op een eenmalig tegemoetkoming van 150 euro en voor bol-studenten is dat 300 euro.

Tegemoetkoming bij aflopen basisbeurs en aanvullende beurs

Mbo-studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) waarvan het recht op een basisbeurs of aanvullende beurs in de maanden juli, augustus of september afloopt, ontvangen eenmalig een financiële tegemoetkoming. Als je een bol-opleiding volgt met een basisbeurs heb je eenmalig recht op het bedrag van 800 euro. Volg je een bol-opleiding en krijg je een aanvullende beurs, ontvang je eenmalig een totaalbedrag van 2.000 euro.

Verzoek om tijdelijk overbruggingsbudget en verlenging basisbeurs 

De MBO Raad vraagt de Tweede Kamer om financiële steun voor nieuwkomers en switchende studenten. Nieuwkomers die op het mbo inburgeringsonderwijs volgen moeten zelf de kosten betalen. Dit wordt niet rechtstreeks gefinancierd door de overheid. Je kunt ervoor kiezen om de kosten zelf te betalen, of je sluit een lening bij DUO die onder voorwaarden wordt kwijtgescholden.

Door de coronacrisis ligt het onderwijs stil en vervallen alle praktijklessen. Dit kan het volgen en begrijpen van het inburgeringsonderwijs lastiger maken. Om te voorkomen dat nieuwkomers afhaken en met een oplopende studieschuld uit beeld verdwijnen, vraagt de raad om een overbruggingsbudget.

Ook vraagt de MBO Raad de Tweede Kamer om verlening van de basisbeurs voor studenten die switchen naar een opleiding met betere toekomstperspectieven.

”Door de coronacrisis worden sectoren als de horeca, events, toerisme maar ook de bouw zwaar geraakt. En dat gaat natuurlijk consequenties hebben voor de werkgelegenheid. Daarom willen we dat studenten die vanwege deze omstandigheden willen switchen maar geen financiële middelen daarvoor hebben een beroep kunnen doen op de overheid.”

Aldus, Frank van Hout, waarnemend voorzitter van de MBO Raad. Lees hier het verzoek van de MBO Raad aan de Tweede Kamer.

Meer informatie?

Log in op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)  of bel naar de informatielijn: (050) 599  77 55

Kijk voor actuele informatie op de website van de Rijksoverheid.