Hoeveel studiefinanciering krijg ik per maand in het mbo?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 23 december 2019
Als je studeert (minimaal 18 jaar én BOL-opleiding), dan krijg je ook studiefinanciering. De basisbeurs is het meest bekendst. Maandelijks wordt er een bedrag op je rekening gestort. In dit artikel lees je hoeveel studiefinanciering je krijgt en waarop je moeten letten.

Hoeveel studiefinanciering krijg je?

Het basisbedrag voor thuiswonende mbo-studenten is €85,13 per maand. Je krijgt meer studiefinanciering als je niet meer thuis woont. Het basisbedrag voor uitwonende mbo-studenten is €277,84 per maand. De basistoelage hoef je in sommige gevallen niet terug te betalen. Meer hierover lees je in het artikel Heb ik recht op studiefinanciering in het mbo? Het bedrag dat je maandelijks ontvangt kan hoger worden vanwege een aanvullende beurs of een lening.

Maandelijks uitgekeerd

DUO stort elke maand studiefinanciering op je rekening, aan het einde van de maand. In de zomervakantie ontvang je ook studiefinanciering (art. 3.18 lid 1 Wet studiefinanciering 2000). Soms krijg je aanvullende beurs. Je kan altijd extra lenen. Een overzicht van de betaaldata vind je in het artikel Wanneer wordt studiefinanciering overgemaakt?.

Bedragen

Tabel 1, maandelijkse bedragen studiefinanciering (september tot en met december 2019)

Maandelijkse uitkering basisbeurs, aanvullende beurs en maximale lening voor thuiswonenden en uitwonenden. De bedragen zijn afkomstig van DUO.
 ThuiswonendUitwonend
Basisbeurs€ 83,70 € 273,17
Aanvullende beurs€ 343,32€ 365,42
Maximale lening€ 182,34€ 182,34
Totaal€ 610,44€ 822,01

Copy of Tabel 2, maandelijkse bedragen studiefinanciering (januari tot en met juli 2020)

Maandelijkse uitkering basisbeurs, aanvullende beurs en maximale lening voor thuiswonenden en uitwonenden. De bedragen zijn afkomstig van DUO.
 ThuiswonendUitwonend
Basisbeurs€ 85,13 € 300,00 (ongeveer)
Aanvullende beurs€ 348,62€ 371,10
Maximale lening€ 185,46€ 185,46
Totaal€ 619,21€ 834,40

Hoeveel mag je bijverdienen?

Sinds de invoering van het nieuwe leenstelsel mogen studenten in het hbo en van de universiteit zoveel bijverdienen als ze willen. Voor mbo-studenten ligt dit iets anders. Je mag gewoon werken terwijl je studiefinanciering ontvangt en een opleiding volgt. Normaliter zit er een grens aan wat je mag bijverdienen, maar vanwege de coronacrisis vervalt de bijverdiengrens in 2020. Sommige studenten werken vanwege de coronacrisis namelijk extra omdat ze een cruciaal beroep hebben. Je kunt daarom in het kalenderjaar 2020 bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor je studiefinanciering.

Studiefinanciering krijgen

Studiefinanciering krijg je niet zomaar. Je moet het zelf online aanvragen bij DUO. Hiervoor heb je een DigiD met sms-functie nodig. Meer informatie daarover lees je op de website van DUO.

Meer info

Studiefinanciering bestaat naast de basisbeurs ook uit het studentenreisproduct en soms een aanvullende beurs of een lening. Studenten jonger dan 18 jaar ontvangen alleen het reisproduct. Meer info daarover lees je in het artikel Heb ik recht op studiefinanciering?.

De bedragen in dit artikel zijn afkomstig van DUO. Wil je zeker weten of de bedragen kloppen en wat voor jou van toepassing is? Raadpleeg dan zelf de website van DUO.