Hoeveel studiefinanciering krijg ik per maand?

Als je studeert (minimaal 18 jaar én BOL-opleiding), dan krijg je ook studiefinanciering. De basisbeurs is het meest bekendst. Maandelijks wordt er een bedrag op je rekening gestort. In dit artikel lees je hoeveel studiefinanciering je krijgt en waarop je moeten letten.

Hoeveel studiefinanciering krijg je?

Het standaardbedrag voor thuiswonende mbo-studenten is €83,70 per maand. Je krijgt meer studiefinanciering als je niet meer thuis woont. Het standaardbedrag voor uitwonende mbo-studenten is €273,17 per maand. Deze bedragen kunnen hoger uitvallen door de aanvullende beurs of een lening. DUO stort elke maand studiefinanciering op je rekening, aan het einde van de maand. In de zomervakantie ontvang je ook studiefinanciering (art. 3.18 lid 1 Wet studiefinanciering 2000). Soms krijg je aanvullende beurs. Je kan altijd extra lenen.

Tabel 1, maandelijkse bedragen studiefinanciering in 2019

Maandelijkse uitkering basisbeurs, aanvullende beurs en maximale lening voor thuiswonenden en uitwonenden. De bedragen zijn afkomstig van DUO.
 ThuiswonendUitwonend
Basisbeurs€ 83,70 € 273,17
Aanvullende beurs€ 343,32€ 365,42
Maximale lening€ 182,34€ 182,34

Hoeveel mag je bijverdienen?

Je mag gewoon werken terwijl je studiefinanciering ontvangt en een opleiding volgt. Maar pas wel op, want er is een grens van wat je mag bijverdienen. In 2019 mag je niet meer dan € 14.682,- bijverdienen. Als je meer verdient, dan moet je in de toekomst studiefinanciering terugbetalen. Je betaalt dan ook voor het studentenreisproduct. Als je meer verdient, dan kan je de studiefinanciering en het studentenreisproduct beter stopzetten. (art. 3.17 lid 1 Wet studiefinanciering 2000).

Studiefinanciering krijgen

Studiefinanciering krijg je niet zomaar. Je moet het zelf online aanvragen bij DUO. Hiervoor heb je een DigiD met sms-functie nodig. Meer informatie daarover lees je op de website van DUO.

Studiefinanciering bestaat naast de basisbeurs ook uit het studentenreisproduct en soms een aanvullende beurs of een lening. Studenten jonger dan 18 jaar ontvangen alleen het reisproduct. Meer info daarover lees je in het artikel Heb ik recht op studiefinanciering?