Hoeveel studiefinanciering krijg ik per maand in het mbo?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 7 september 2021
De basisbeurs voor thuiswonende mbo-studenten is in studiejaar 2022 €88,48 per maand. Voor uitwonende mbo-studenten is het €288,77 per maand. Met aanvullende beurs en maximale lening erbij komt de maandelijkse studiefinanciering op €636,94 (thuiswonend) of €857,78 (uitwonend). Je hebt als mbo-student recht op studiefinanciering als je een BOL-opleiding volgt en minimaal achttien jaar bent. De bijverdiengrens voor mbo-studenten vervalt in 2021 vanwege corona. Studiefinanciering kun je online aanvragen bij DUO (via DigiD met sms).

Hoeveel studiefinanciering krijg je?

De basisbeurs is het bekendst: dit basisbedrag voor thuiswonende mbo-studenten is van augustus tot en met december 2021, €88,48 per maand. Je krijgt meer studiefinanciering als je niet meer thuis woont. De basisbeurs voor uitwonende mbo-studenten is €285,15 per maand.

Het bedrag dat je maandelijks ontvangt kan hoger worden door een aanvullende beurs of een lening van DUO. Ook kun je een studentenreisproduct aanvragen. Mbo-studenten onder de achttien jaar hebben alleen recht op een studentenreisproduct, ze hebben geen recht op een basisbeurs, aanvullende beurs of lening van DUO.

De basisbeurs, aanvullende beurs en het reisproduct hoef je in sommige gevallen niet terug te betalen. Meer hierover lees je in het artikel ‘Heb ik recht op studiefinanciering in het mbo?’.

Bedragen wijzigen per half jaar

Studiefinanciering mbo augustus tot en met december 2020

Maandelijkse uitkering basisbeurs, aanvullende beurs en maximale lening voor thuiswonenden en uitwonenden. De bedragen zijn afkomstig van DUO.
 ThuiswonendUitwonend
Basisbeurs€ 85,13 € 277,84
Aanvullende beurs€ 351,46€ 373,94
Maximale lening€ 185,46€ 185,46
Totaal€ 622,05€ 837,24

Studiefinanciering mbo januari tot en met juli 2021

Maandelijkse uitkering basisbeurs, aanvullende beurs en maximale lening voor thuiswonenden en uitwonenden. De bedragen zijn afkomstig van DUO.
 ThuiswonendUitwonend
Basisbeurs€ 87,37€ 285,15
Aanvullende beurs€ 358,07€ 381,13
Maximale lening€ 190,34€ 190,34
Totaal€ 635,78€ 856,62

Studiefinanciering mbo augustus tot en december 2021

Maandelijkse uitkering basisbeurs, aanvullende beurs en maximale lening voor thuiswonenden en uitwonenden. De bedragen zijn afkomstig van DUO.
 ThuiswonendUitwonend
Basisbeurs€ 87,37€ 285,15
Aanvullende beurs€ 359,23€ 382,29
Maximale lening€ 190,34€ 190,34
Totaal€ 636,94€ 857,78

Maandelijks uitgekeerd

DUO stort aan het einde van elke maand studiefinanciering op je rekening. In de zomervakantie ontvang je ook studiefinanciering (art. 3.18 lid 1 Wet studiefinanciering 2000). Een overzicht van de betaaldata vind je in het artikel ‘Wanneer wordt studiefinanciering overgemaakt?’.

Hoeveel mag je bijverdienen?

Sinds de invoering van het leenstelsel mogen studenten in het hbo en van de universiteit zoveel bijverdienen als ze willen. Voor mbo-studenten ligt dit iets anders: je mag werken terwijl je studiefinanciering ontvangt en een opleiding volgt, maar alles wat je boven de € 15.000 per jaar verdient wordt gekort op je studiefinanciering (art 3.17 Wet studiefinanciering 2000). Meer informatie over de berekening van de bijverdiengrens staat op de website van DUO.

Corona: geen bijverdiengrens in 2021

Normaal geldt er een bijverdiengrens voor mbo-studenten. In 2020 en 2021 vervalt deze grens als compenserende maatregel vanwege corona. Je mag in het kalenderjaar 2021 bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor je studiefinanciering.

Studiefinanciering aanvragen

Studiefinanciering ontvang je niet zomaar. Je moet het zelf online aanvragen bij DUO. Hiervoor heb je een DigiD met sms-functie nodig. Meer informatie daarover lees je op de website van DUO.

De bedragen in dit artikel zijn afkomstig van DUO. Wil je zeker weten of de bedragen kloppen en wat voor jou van toepassing is? Raadpleeg dan zelf de website van DUO.