Hoeveel studiefinanciering krijg ik per maand in het mbo?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 19 januari 2024
De basisbeurs voor thuiswonende mbo-studenten is in 2024 €99,94 per maand. Voor uitwonende mbo-studenten is het €490,46 per maand. Met aanvullende beurs en maximale lening erbij komt de maandelijkse studiefinanciering op €725,73 (thuiswonend) of €1.142,63 (uitwonend). Je hebt als mbo-student recht op studiefinanciering als je een BOL-opleiding volgt en minimaal achttien jaar bent. Je vraagt dit online aan bij DUO (via DigiD met sms).

Hoeveel studiefinanciering krijg je?

De basisbeurs is het bekendst: dit basisbedrag voor thuiswonende mbo-studenten is in 2024 €99,94 per maand. Je krijgt meer studiefinanciering als je niet meer thuis woont. De basisbeurs voor uitwonende mbo-studenten is €490,46 per maand.

Het bedrag dat je maandelijks ontvangt kan hoger worden door een aanvullende beurs of een lening van DUO. Ook kun je een studentenreisproduct aanvragen. Mbo-studenten onder de achttien jaar hebben alleen recht op een studentenreisproduct, ze hebben geen recht op een basisbeurs, aanvullende beurs of lening van DUO.

De basisbeurs, aanvullende beurs en het reisproduct hoef je in sommige gevallen niet terug te betalen. Meer hierover lees je in het artikel ‘Heb ik recht op studiefinanciering in het mbo?’.

Bedragen wijzigen per half jaar

Studiefinanciering mbo januari tot en met juli 2024

Maandelijkse uitkering basisbeurs, aanvullende beurs en maximale lening voor thuiswonenden en uitwonenden. De bedragen zijn afkomstig van DUO.
 ThuiswonendUitwonend
Basisbeurs€ 99,94€ 490,46
Aanvullende beurs€ 408,07€ 434,45
Maximale lening€ 217,72€ 217,72
Totaal€ 725,73€ 1.142,63

Studiefinanciering mbo augustus tot en met december 2024

Maandelijkse uitkering basisbeurs, aanvullende beurs en maximale lening voor thuiswonenden en uitwonenden. De bedragen zijn afkomstig van DUO.
 ThuiswonendUitwonend
Basisbeurs€ 99,94€ 326,16
Aanvullende beurs€ 413,24€ 439,62
Maximale lening€ 217,72€ 217,72
Totaal€ 730,90€ 983,50

Tijdelijke verhoging basisbeurs uitwonenden in schooljaar 2023-2024

De basisbeurs voor uitwonende studenten is wegens hoge inflatie voor schooljaar 2023-2024 tijdelijk opgehoogd met €164,30 per maand, tot een bedrag van €490,46. Daarmee is de basisbeurs voor uitwonenden aanzienlijk hoger dan in schooljaar 2022-2023, toen de beurs €296,51 betrof. vanaf augustus 2024 stopt de tijdelijke verhoging en is de uitwonende basisbeurs €326,16.

Maandelijks uitgekeerd

DUO stort aan het einde van elke maand studiefinanciering op je rekening. In de zomervakantie ontvang je ook studiefinanciering (art. 3.18 lid 1 Wet studiefinanciering 2000). Een overzicht van de betaaldata vind je in het artikel ‘Wanneer wordt studiefinanciering overgemaakt?’.

Hoeveel mag je bijverdienen?

De bijverdiengrens is voor mbo-studenten op 1 januari 2024 afgeschaft.

Studiefinanciering aanvragen

Studiefinanciering ontvang je niet zomaar. Je moet het zelf online aanvragen bij DUO. Hiervoor heb je een DigiD met sms-functie nodig. Meer informatie daarover lees je op de website van DUO.

De bedragen in dit artikel zijn afkomstig van DUO. Wil je zeker weten of de bedragen kloppen en wat voor jou van toepassing is? Raadpleeg dan zelf de website van DUO.

Gerelateerde onderwerpen