Heb ik recht op studiefinanciering in het mbo?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 28 augustus 2023

Jij krijgt studiefinanciering als je een BOL-opleiding volgt en minstens 18 jaar bent. Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, een studentenreisproduct en soms een aanvullende beurs of een lening. Onthoud dat de lening altijd moet worden terugbetaald. Als je jonger bent dan 18, krijg je alleen het studentenreisproduct. Na je 30e verjaardag kan je studiefinanciering niet meer aanvragen.

Recht op studiefinanciering

Jij moet zelf aangeven welke vormen van studiefinanciering je wilt ontvangen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO kijkt of je aan de voorwaarden voldoet en bepaalt welke studiefinanciering je precies krijgt.

Studiefinanciering in het mbo

Je hebt recht op studiefinanciering als je een BOL-opleiding of studie in het hoger onderwijs volgt (art. 2.3 lid 1 onder b en lid 2 Wet studiefinanciering 2000). Dit begint meestal in het kwartaal na je 18e verjaardag (art. 2.3 lid 1 onder b Wet studiefinanciering 2000). Daarom kan het soms even duren voordat het van start gaat. Onthoud dat je recht op studiefinanciering vervalt in de eerste maand na het afronden van je studie (art. 2.7 lid 1 Wet studiefinanciering 2000).

Studiefinanciering kan bestaan uit (art. 3.1 lid 1 onder b en lid 2 Wet studiefinanciering 2000):

  • basisbeurs
  • aanvullende beurs
  • studentenreisproduct
  • lening

Basisbeurs

Dit is een maandelijkse uitkering. Deze bijdrage is vooral bedoeld voor kosten voor levensonderhoud en lesgeld (art. 3.2 lid 1 onder a en b Wet studiefinanciering 2000.) De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de woonsituatie. Als je niet meer thuis woont of studeert terwijl je al kinderen hebt, dan is de uitkering soms hoger (art. 3.5 en 3.6 Wet studiefinanciering 2000).

Aanvullende beurs

Sommige studenten komen in aanmerking voor een aanvullende beurs, afhankelijk van het inkomen van hun ouders en andere factoren. Dit vraagt een student zelf aan. DUO controleert het inkomen van de ouders van een student, het aantal verzorgende kinderen en of jouw ouders een studieschuld nog terugbetalen (art. 3.8 Wet studiefinanciering 2000).

Studentenreisproduct

Met dit product kun je gratis met het openbaar vervoer reizen. Ook studenten jonger dan 18 kunnen dit aanvragen. (art. 2.3 lid 1 onder a Wet studiefinanciering 2000). Dit reisproduct gaat in vanaf de eerste dag van de maand waarop de opleiding van start gaat.

Lening

Als je extra geld nodig hebt voor je studie, kun je ook een lening afsluiten. Je bepaalt zelf hoeveel je leent, maar dit hangt af van je woonsituatie. Woon je nog bij je ouders, dan mag je bijvoorbeeld minder lenen dan studenten die uitwonend zijn (art. 3.15 Wet studiefinanciering 2000).

Gift of terugbetalen?

Onthoud dat leningen altijd moeten worden terugbetaald, inclusief rente. Hoe je studiefinanciering wordt behandeld na je studie hangt af van het niveau van je opleiding:

Niveau 1 en 2

Als je een opleiding mbo 1 of 2 doet, zijn de basisbeurs, studentenreisproduct en aanvullende beurs in principe altijd een gift (art. 4.2 Wet studiefinanciering 2000). Je hoeft studiefinanciering niet terug te betalen, tenzij je langer dan vijf weken wegblijft van school en je daarna niet binnen de drie weken weer naar school gaat (art. 4.3 lid 1 jo. 4.4 lid 1 Wet studiefinanciering 2000).

Niveau 3 en 4

Volg je een mbo-opleiding niveau 3 of 4? Dan ontvang je in principe 4 jaar lang studiefinanciering (art. 4.7 lid 1 Wet studiefinanciering 2000). Voor de specialistenopleiding kan je voor maximaal 2 jaar opnieuw studiefinanciering aanvragen (art. 4.7 lid 2 Wet studiefinanciering 2000).

Als je je opleiding binnen 10 jaar afrondt, worden de basisbeurs, studentenreisproduct en aanvullende beurs omgezet in een gift. Als je binnen die periode geen diploma behaalt, moet je de leningen terugbetalen, maar het eerste jaar van de aanvullende beurs wordt kwijtgescholden (art. 4.9 jo. 4.10 Wet studiefinanciering 2000).

Studiefinanciering aanvragen en stopzetten

Je kunt studiefinanciering online aanvragen bij DUO, maar je hebt een DigiD met sms-functie nodig. Zorg ervoor dat je dit minimaal 3 maanden voordat je studie begint aanvraagt, zodat je op tijd je studiefinanciering ontvangt, inclusief het studentenreisproduct. Als je stopt met je opleiding, van opleiding verandert of bijna klaar bent met je opleiding, moet je dit zo snel mogelijk doorgeven aan DUO. Meer informatie hierover vind je op de website van DUO.

Aanvragen tot en met 30 jaar

Let goed op met het aanvragen van studiefinanciering als je bijna 30 jaar bent. Als je een beroepsopleidende leerweg (BOL) volgt in het mbo, heb je recht op studiefinanciering tot de maand waarin je 30e verjaardag. Na die leeftijd kan je het niet meer aanvragen (art. 2.3 lid 3 Wet studiefinanciering 2000). Ontvang je al studiefinanciering? Dan blijft de tegemoetkoming na je 30e verjaardag doorlopen (art. 2.3 lid 4 Wet studiefinanciering 2000).