Huiswerkbegeleiding of bijles?

Geplaatst door OCO op 15 januari 2007

De organisatie van huiswerkbegeleiders in Nederland wil dat kinderen op zeer zwakke scholen extra huiswerkbegeleiding of bijles begeleiding krijgen, betaald door de overheid of door het schoolbestuur. De organisatie wil dat in navolging van de praktijk in Amerika. Daar krijgen ouders van scholen die langere tijd niet aan de eisen voldoen extra geld voor huiswerkbegeleiding of bijles om te zorgen dat zij wel aan de selectie-eisen van het vervolgonderwijs voldoen. 5% van de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid in de VS (dat daar ‘No Child Left Behind’ heet) moet aan deze extra bijstand besteed worden. De Nederlandse organisatie wil dat er in Nederland ook maatregelen worden genomen om op deze manier achterstanden in te lopen.

Zie ook: www.huiswerkbegeleiding.nl

Meer artikelen over Blog