Inspectie brengt resultaten van scholen in beeld

Geplaatst door OCO op 20 september 2007

De Inspectie van het Onderwijs publiceert op internet een nieuwe editie van de resultaten van scholen in het voortgezet onderwijs. Voor het eerst geeft de inspectie hierbij een oordeel per afzonderlijke schoolsoort (vmbo, havo en vwo). Hierdoor ontstaat een beter inzicht bij scholen die meerdere richtingen aanbieden. Uit de nieuwe ‘opbrengstenoverzichten’ is duidelijk af te lezen of een school met de resultaten van haar leerlingen onvoldoende, voldoende of excellent scoort. Scholen die leerlingen te sterk bevoordelen met een hoger cijfer voor het schoolexamen zijn voortaan ook zichtbaar.

Verschil schoolexamen en eindexamen
Op de opbrengstenoverzichten is te zien of een school een groot gemiddeld verschil heeft tussen het schoolexamencijfer en het cijfer voor het centraal examen. Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat voor bijna 30 procent van de vwo-opleidingen geldt dat het schoolexamencijfer gemiddeld meer dan een halve punt boven het cijfer voor het centraal examen ligt. Bij deze schoolsoort is het verschil het grootst, de inspectie spreekt hier over een ‘aanzienlijk verschil’. Wanneer een school systematisch een groot of zeer groot verschil vertoont, dan vindt de inspectie dat de leerlingen op deze school onevenredig worden bevoordeeld.

Excellente scholen en scholen met onvoldoende opbrengsten
De inspectie noemt de opbrengsten van een school ‘excellent’ bij een ruime voldoende op alle indicatoren en als de school al minstens twee jaar behoort tot de tien procent van de scholen met de beste opbrengsten. Uit de nieuwe gegevens blijken 50 vmbo-opleidingen excellent te scoren, tegen 23 havo- en 21 vwo-opleidingen. Voor alle schoolsoorten gaat het om zo’n twee tot vijf procent van de scholen. In de vier grote steden komen, zelfs als rekening wordt gehouden met de leerlingpopulatie, meer scholen met onvoldoende opbrengsten voor dan in de kleine gemeenten.

Publicatie gegevens
De gegevens over scholen kunnen worden opgezocht op www.onderwijsinspectie.nl. Hier kunnen scholen ook hun commentaar geven op hun opbrengsten. Naast de opbrengstenoverzichten per school, publiceert de inspectie maandelijks op de website een lijst met zeer zwakke scholen in zowel basis- als voortgezet onderwijs.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog