Worden ouders geïnformeerd dat een school zeer zwak is?

Geplaatst door OCO op 1 augustus 2022

Leerlingen en hun ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat de school onderwijs van voldoende kwaliteit levert. De inspectie informeert leerlingen en hun ouders als de kwaliteit op school onvoldoende is. De inspectie vindt het namelijk belangrijk dat leerlingen het onderwijs krijgen waar zij recht op hebben.

Ouders informeren bij zeer zwakke school

Ouders van leerlingen die op een zeer zwakke school zitten, moeten hierover goed geïnformeerd worden. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan ouders. De inspectie stelt een samenvatting op van het inspectierapport. Het inspectierapport en de samenvatting waarin de bevindingen over een zeer zwakke school staan worden op hetzelfde moment aangeboden aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur van een zeer zwakke school is wettelijk verplicht deze samenvatting binnen vier weken aan alle ouders te sturen, vergezeld van een aanbiedingsbrief. (art. 45a lid 1 WPO en art. 2.96 lid 1 WVO 2020). Als het schoolbestuur hier niet tijdig aan voldoet, dan stuurt de inspectie de samenvatting zelf naar alle ouders (art. 45a lid 2 WPO en art. 2.96 lid 2 WVO 2020). De inspectie zet de samenvatting tegelijk met het rapport van bevindingen op haar website.

Extra maatregelen

De inspectie treft een aantal maatregelen om ouders van leerlingen beter te informeren en hun positie in het traject van kwaliteitsverbetering te versterken.

  • De inspectie stuurt de samenvatting met de bevindingen over de zeer zwakke school ook naar de MR.
  • Ouders kunnen het volledige inspectierapport lezen op de website van de inspectie. Daarnaast biedt de inspectie ouders de mogelijkheid zich te abonneren op informatie die over de school op de website van de inspectie verschijnt.
  • In het plan van aanpak, dat zo snel mogelijk na het inspectierapport moet worden opgesteld, moet het schoolbestuur beschrijven op welke wijze de ouders worden betrokken bij het proces van kwaliteitsverbetering en hoe de ouders worden geïnformeerd over de bevindingen van de inspectie.

Meer informatie

Meer informatie over het toezicht op zwakke scholen is hier te vinden: www.onderwijsinspectie.nl