Kleding op school

Geplaatst door OCO op 20 mei 2009

Scholen mogen niet zomaar onderscheid maken tussen leerlingen door middel van kledingverboden.

Kledingvoorschriften
Sommige godsdiensten hebben bepaalde kledingvoorschriften en sommige mensen hebben de behoefte hun politieke voorkeur uit te dragen door middel van hun kleding. Het verbieden van dergelijke kleding op school is in strijd met de Algemene wet gelijke behandeling (art. 1 Awgb). Sommige scholen hebben kledingvoorschriften. De kledingvoorschriften van de school dienen vermeld te staan in de schoolgids. Deze voorschriften mogen niet discrimineren (art. 1 Gw) en de vrijheid van meningsuiting (art. 7 Gw) aantasten. Er zijn echter twee situaties waarin het scholen wel toegestaan is kledingvoorschriften voor te schrijven die onderscheid maken tussen leerlingen. Zo kan het bijzonder onderwijs regels stellen in verband met hun religieuze principes en het openbaar onderwijs kan regels stellen om praktische redenen.

Bijzonder onderwijs
Het bijzonder onderwijs heeft als grondslag meestal een godsdienstige of levensbeschouwelijke visie. Zo’n school kan andersoortige uitingen door middel van kleding verbieden. Dit kan alleen wanneer de school kan aantonen dat dit soort uitingen het onmogelijk maakt de grondslag van de school te verwezenlijken. Een voorwaarde is dat de school regels consequent toepast.

Regels
• De kledingvoorschriften moeten op een duidelijke manier zijn opgesteld
• Ze moeten op één manier uitgelegd kunnen worden
• Ze moeten bij iedereen bekend zijn
• Ze moeten voor alle leerlingen gelden
• Ze moeten vastgelegd zijn in het leerlingstatuut of schoolgids

Wat u kunt doen?
Wanneer u het niet eens bent de kledingvoorschriften op school dan is het aan te raden eerst te gaan praten met de school. Welllicht is er een tussenoplossing of kunt u als ouder aangeven dat de godsdienstige of levensbeschouwelijke visie van de school niet in gevaar komt. Als u er met de school niet uitkomt en vindt dat de school niet juist handelt, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. U kunt ook contact op nemen met het College voor de Rechten van de Mens (zie www.mensenrechten.nl).

Informatie: schoolgids, leerlingstatuut, klachtenregeling
Beslissing: schoolbestuur, klachtencommissie, College voor de Rechten van de Mens
Bezwaar: klachtencommissie, rechtbank
Vindplaats: artikel 1 en 7 Gw (Grondwet) en artikel 1 Awgb (Algemene wet gelijke behandeling)