Tag: OCO publicatie rechten en plichten

Regels eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen en diploma

Hoe komt het schooladvies tot stand in groep 8?

Uit vraag en antwoord > Schooladvies en doorstroomtoets

Wat is de Kernprocedure?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Onderwijskwaliteit

Uit vraag en antwoord > Functies en bestuur

Samenvatting medezeggenschap op school

Uit vraag en antwoord > Raden

Wat doet de school bij seksuele intimidatie van leerlingen?

Uit vraag en antwoord > Veiligheid

Kledingvoorschriften op school

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Mijn kind heeft een leerachterstand op de basisschool, wat nu?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat staat er in het leerlingenstatuut?

Uit vraag en antwoord > Schoolgids en beleidsdocumenten

De regels voor zittenblijven in het voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Overgangsbeslissing

Wie is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Is schoolzwemmen verplicht?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

LAT, CAP, SEM: extra onderzoek voor leerwegondersteuning of praktijkonderwijs

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Onderwijskundig rapport of onderwijskundig informatiedocument (oki-doc)

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

De regels voor een schorsing van school

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Verwijdering leerling voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Verwijdering ivm gedrag

Wat is het programma van toetsing en afsluiting (pta)?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat is het schoolexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Religie op school

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Verwijdering van de basisschool

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Schade en aansprakelijkheid op school, hoe zit dat eigenlijk?

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Samenvatting leerplichtwet

Uit vraag en antwoord > Inschrijvingsplicht

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over de voorschool, school, opleiding of instelling?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Hoe verliep de loting voor de invoering van matching?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

OCO publiceert boekje ‘Rechten en plichten’ over de juridische positie van ouders

Blogbericht van 1 november 2009

Schaapman-vonnis

Blogbericht van 25 mei 2009

Speciaal basisonderwijs

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

ELKK: Elektronisch Loket Kernprocedure & Keuzegidsen

Uit vraag en antwoord > Prullenbak

Entreetoets

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Aanmelding primair onderwijs

Uit vraag en antwoord > Redactie2021