Tag: OCO publicatie rechten en plichten

Samenvatting leerplichtwet

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

LAT, CAP, SEM: extra onderzoek voor recht op leerwegondersteuning of praktijkonderwijs

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Onderwijskundig rapport of onderwijskundig informatiedocument (oki-doc)

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Samenvatting medezeggenschap op school

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Hoe komt het basisschooladvies tot stand?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Wat is de Kernprocedure?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wie is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

De regels voor zittenblijven in het voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Wat staat er in het leerlingenstatuut?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Veelgestelde vragen over voorrangsregels bij de Centrale loting en matching

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Hoe verliep de loting voor de invoering van matching?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat is een leerlingdossier?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier

De regels voor zittenblijven op de basisschool

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Onderwijskwaliteit

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Ik heb een klacht over school (VO), wat kan ik doen?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Centraal eindexamen

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

OCO publiceert boekje ‘Rechten en plichten’ over de juridische positie van ouders

Blogbericht van 1 november 2009

Programma van toetsing en afsluiting (pta)

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Schoolexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Informatierecht

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Schaapman-vonnis

Blogbericht van 25 mei 2009

De regels voor een schorsing van school

Uit vraag en antwoord > Sancties

Verwijdering leerling voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Sancties

Aansprakelijkheid school

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Religie op school

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

Informatieplicht leerlinggegevens

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Seksuele intimidatie

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Entreetoets

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

Klacht over basisschool

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Leerachterstand

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Kleding op school

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Is schoolzwemmen verplicht?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Speciaal basisonderwijs

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs uitgebreide informatie

Verwijdering van de basisschool

Uit vraag en antwoord > Sancties

Hoe wordt de voor- en naschoolse opvang georganiseerd?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

ELKK: Elektronisch Loket Kernprocedure & Keuzegidsen

Uit vraag en antwoord > Links

Aanmelding primair onderwijs

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Kopklas

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs