Kwaliteitsambities volgens nieuwe College

Geplaatst door OCO op 28 mei 2010

In het door de gemeenteraad aanvaarde Collegeprogramma voor de periode 2010-2014 worden ambities geformuleerd voor het kwaliteitsbeleid in het basisonderwijs. Letterlijk zegt het programma: “De ambitie is om met behulp van de kwaliteitsaanpak, alle Amsterdamse scholen aan de drie eisen van de kwaliteitsnorm te laten voldoen, of in samenwerking met de schoolbesturen afspraken te maken voor een nieuwe Amsterdamse kwaliteitsnorm die minimaal voldoet aan de huidige eisen.”
Om duidelijk te maken wat de uitgangssituatie is bij de start van deze ambities is al eerder een overzicht samengesteld van de gegevens, die beschikbaar zijn over de basisscholen. Hier zijn de gegevens opnieuw gegroepeerd en zo samengevoegd dat zowel het geheel als de individuele gegevens per school zichtbaar zijn.Bovendien zijn de actuele inspectiegegevens toegevoegd.

[margin=0,0,12px,12px][img]1713.kwaliteitsambities.png[/img][/margin]

Tabel kwaliteitsambities

In de eerste plaats is het mogelijk om de gegevens over 2008 en 2009 te bezien zodat ook de ontwikkeling van de scholen zichtbaar wordt.
Kies voor (08) of (09): de verwijzing naar het schooljaar 2007/2008 (08) of 2008/2009 (09).
Daarna is het mogelijk om de drie kwaliteitsambities apart te bekijken door een van de drie hokjes aan te vinken. Uiteraard is het ook mogelijk om twee of alle drie aan te vinken.
De kolommen hebben verder betrekking op:

 • de naam van de school,
 • de citoscore ambitie hoger dan 534 (alleen berekend over leerlingen met advies vmbo,havo of vwo) bron: Cito/DMO
 • pro/lwoo: ambitie minder dan 20% (percentage leerlingen met basisschooladvies praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning) Bron: DMO
 • vmbo/havo/vwo (percentage leerlingen met basisschooladvies vmbo, havo en vwo. Alleen deze leerlingen telling mee voor de berekening van de citoscore)
 • havo/vwo: ambitie meer dan 25% (percentage leerlingen met basisschooladvies havo of vwo
 • leerlingen(aantal leerlingen dat naar het voortgezet onderwijs gaat)
 • vo leerjaar 3 (percentage van de leerlingen dat in 2006 naar het voortgezet onderwijs is gegaan en in 2009 in leerjaar 3 zit)
 • doorstroom (percentage leerlingen in derde leerjaar voortgezet onderwijs dat onderwijs volgt conform basisschooladvies)
 • opstroom (percentage leerlingen in derde leerjaar voortgezet onderwijs dat een ‘hogere’ vorm van onderwijs volgt in vergelijking met basisschooladvies)
 • kba/knw (school neemt deel aan programma ‘Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA)’ of ‘Meesterplan Leren en Opgroeien van Koers Nieuw West (KNW)’).
 • inspectie-oordeel (komt de school voor op de lijst van zwakke scholen van de inspectie? Peilmoment november 2009)

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog