Welke adviezen kunnen Amsterdamse basisscholen geven?

Geplaatst door OCO op 11 september 2023
Amsterdamse basisscholen kunnen de volgende adviezen geven: praktijkonderwijs, vmbo-basis, vmbo-basis/kader, vmbo-kader, vmbo-theoretisch, havo, havo/vwo, vwo en kopklas. Scholen geven een dubbeladvies aan leerlingen bij wie nog niet helemaal duidelijk is welk niveau het meest passend is. De kopklas is een intensief, extra jaar taalonderwijs na groep 8 en vóór de start in het voortgezet onderwijs. Het definitieve schooladvies in groep 8 bepaalt op welk niveau een kind zich kan aanmelden voor het voortgezet onderwijs.

Schooladviezen in Amsterdam

Amsterdamse basisscholen kunnen de volgende schooladviezen geven:

 • Praktijkonderwijs
 • Vmbo-basis
 • Vmbo-basis/kader
 • Vmbo-kader
 • Vmbo-theoretisch
 • Vmbo-theoretisch/havo
 • Havo
 • Havo/vwo
 • Vwo
 • Kopklas

Een leerling die een dubbeladvies krijgt, zoals havo/vwo, kan zich alleen inschrijven op een school die in dit geval ook havo aanbiedt. Deze leerling kan niet naar een categoraal vwo of gymnasium.

Voorlopige en definitieve advies

Het definitieve schooladvies in groep 8 op de basisschool bepaalt op welk niveau u uw kind voor het voortgezet onderwijs kunt aanmelden (art. 45d. WPO). Het advies is gebaseerd op:

 • toetsresultaten (van groep 6, 7 en 8);
 • werkhouding;
 • motivatie;
 • sociaal emotionele ontwikkeling;
 • gedrag.

Oneens met schooladvies?

Bent u het oneens met het schooladvies. Ga dan in gesprek met de leerkracht en geef aan waarom u een ander schooladvies passender vindt. Uiteindelijk bepaalt de school het definitieve advies.