Leerlingen Jenaplan presteren slechter op taal en rekenen

Geplaatst door OCO op 24 juni 2010

De leerprestaties van kinderen op scholen met bijzondere onderwijssystemen, zoals Dalton, Jenaplan en Montessori, blijven achter bij het gemiddelde van de basisscholen in Nederland. Op Daltonscholen doen de leerlingen het relatief nog het beste, op Jenaplanscholen blijven de kinderen het meest achter. Dit blijkt uit een studie van het Nijmeegse onderzoeksinstituut ITS.

De prestaties van de kinderen voor rekenen en taal werden gemeten in groep 2 (kleuters), in groep 5 en in groep 8. In groep 2 hebben kinderen op Daltonscholen een voorsprong op het gemiddelde, maar zij blijven later op het gemiddelde zitten. De Montessori-leerlingen presteren in groep 2 duidelijk minder, maar trekken dit later bij. Op de Jenaplanscholen presteren de leerlingen duidelijk het minst: de leerlingen halen op zeven van de tien toetsen lagere scores dan het landelijk gemiddelde.

Meer informatie is te lezen via het weblog van Erik Bloem op nrc.nl (met kritiek op de steekproef), op deze pagina van didactiefonline.nl en in de special van Didactief over het cohortonderzoek COOL 15-18.

Meer artikelen over Blog