Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Geplaatst door OCO op 3 januari 2008

Update december 2020: Het beleid rondom leerwegondersteuning en lwoo wordt momenteel gewijzigd. De informatie in dit artikel is niet meer up to date. Actuele informatie over leerwegondersteunend onderwijs vind je hier: https://www.onderwijsconsument.nl/leerwegondersteunend-onderwijs/

Sommige leerlingen lukt het alleen om hun vmbo-diploma te halen met extra begeleiding. School kan hen aanmelden bij een regionale verwijzingscommissie om ze in aanmerking te laten komen voor leerwegondersteunend onderwijs. Deze commissie kijkt naar IQ, leerachterstand en sociaal-emotionele problemen en geeft de school per lwoo-leerling extra geld. Hoe dat geld wordt gebruikt, mogen scholen zelf weten.

Voorbeelden van ondersteuning zijn extra hulp bij het lezen, kleinere, aparte klassen en zelfs tijdelijke opvang bij problemen thuis. Er wordt gezegd dat wanneer een school maar één lwoo-leerling heeft, ze met dit geld net de vergadering kunnen betalen waarin ze bespreken wat ze kunnen doen. Iets om op te letten als je een lwoo-leerling bent die een school voor voortgezet onderwijs moet kiezen! Overigens hoef je geen lwoo-leerling te zijn om extra begeleiding te krijgen op school. Als je de capaciteiten en de motivatie hebt om te leren, moet school je altijd hulp bieden. Je moet er vaak wel om vragen, bij je mentor of de zorgcoördinator.

Vanaf 1 augustus 2015 valt lwoo ook onder passend onderwijs. Hier lees je er meer over.

Meer artikelen over Info voor leerlingen (VO)