Lokaal platform PAOO van Forum presenteert zich

Geplaatst door OCO op 16 april 2008

Op 15 april is in het Marcanti College het lokale Platform Allochtone Ouders en Onderwijs (PAOO) van Forum gepresenteerd. Het is het 29e platform in het land. Het maakt deel uit van het landelijk project dat Forum in opdracht van het ministerie van OCW en in samenwerking met de landelijke ouderorganisaties uitvoert en dat tot doel heeft meer allochtone ouders bij het onderwijs te betrekken.

Moeders en grootmoeders
Het Amsterdamse platform bestaat uit omstreeks 15 moeders (en grootmoeders) met verschillende achtergronden, die zich allemaal willen inzetten om andere ouders te helpen bij ouderbetrokkenheid en –participatie. Ze willen dat met ondersteuning van Forum doen door intensief met scholen samen te werken en uitwisseling tussen scholen over ouderbetrokkenheid te organiseren.

Werkplan voor een sterke relatie met school
Het platform wil volgens het werkplan 2008 een aantal thema’s aanpakken zoals de communicatie tussen ouders en school, de deelname aan ouderraden en medezeggenschapsraden, taalachterstanden en voortijdig schoolverlaten. Het eerste exemplaar van de brochure over het werkplan werd aangeboden aan Achmed Marchouch, voorzitter van het stadsdeel Slotervaart. Marchouch onderstreepte het belang van de relatie tussen ouders en school: “Je moet je realiseren dat je met de school van je kinderen een relatie hebt van 12 jaar. Dat duurt dus in veel gevallen langer dan de relatie waarin het kind gemaakt is!”

Meer informatie en contact
Het plaftorm is bereikbaar via email paoo.amsterdam@live.nl en heeft een eigen pagina op de website van Forum.

Het Amsterdamse platform werkt nauw samen met OCO. OCO is in de voorbereidingsfase van de presentatie al bij het platform betrokken geweest.

Meer artikelen over Blog