Mijn kind is ingeschreven op de voorschool. Moet mijn kind regelmatig de voorschool bezoeken?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 1 augustus 2019
Sinds 2019 hebben peuters in Amsterdam recht 16 uur voorschool per week. Deze 16 uur wordt verdeeld over minimaal drie dagen. Ouders zijn niet verplicht worden om hun kind (voor het maximum aantal uren) naar de voorschool te sturen. Het is wél de bedoeling dat kinderen de voorschool bezoeken met regelmaat. Het is raadzaam om met de voorschool de weekplanning te bespreken en bijzonderheden op tijd te melden.

Inschrijving voorschool

De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat kinderen voor- en vroegschoolse educatie aangeboden krijgen. Het is nooit verplicht om je kind naar de voorschool te sturen. In Amsterdam hebben peuters recht 16 uur voorschool per week. Deze 16 uur wordt verdeeld over minimaal drie dagen.

Geen speciale regels voor voorschool bezoeken

Er zijn geen landelijke richtlijnen of regels voor het regelmatig bezoeken van de voorschool. Het is wel zo dat voor voorscholen soms wachtlijsten gelden. Het is zonde van het plekje als een kind wél is ingeschreven, maar niet regelmatig de voorschool bezoekt. Het is niet verplicht om kinderen naar de voorschool te sturen. Wil je dit niet? Schrijf je kind dan niet in voor de voorschool.

Openingstijden

Voorscholen hanteren per groep een maximum aantal kinderen en er wordt gewerkt volgens openingstijden. Je zou kunnen zeggen dat het de bedoeling is dat kinderen de voorschool regelmatig bezoeken, zodat de voorschool rekening kan houden met de opvang. Voorscholen vragen meestal ook dat ouders kinderen op tijd worden gebracht en opgehaald. Dit is toegestaan.

Pedagogisch plan, werkplan of reglement

Het kan zo zijn dat de voorschool regels over het regelmatig bezoeken van de voorschool heeft vastgelegd in een pedagogisch plan of werkplan. Er staat dan bijvoorbeeld: “Van ouders wordt verwacht dat zij hun kind op de vastgestelde dagdelen naar de voorschool brengen. De dagdelen worden in overleg met de ouders vastgesteld.” Gelijksoortige bepalingen zijn terug te vinden in documentatie van de voorschool. Sommige voorscholen verwijzen in hun beleid naar de regels van de reguliere peuterspeelzaal of kinderopvangorganisatie.

Melden van bijzonderheden

Het is als ouders zijnde verstandig om bijzonderheden over het bezoeken van de voorschool zo spoedig mogelijk te melden. Als de voorschool een protocol voor het melden van bijzonderheden hanteert, maak hier dan gebruik van. Over het algemeen mag een voorschool verwachten dat ouders een kind ziek melden voor 8:00 en dat vakanties zo vroeg mogelijk worden doorgegeven.