Mijn kind is ingeschreven op de voorschool. Moet mijn kind regelmatig de voorschool bezoeken?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 19 oktober 2021
Voor kinderen die bij een voorschool staan ingeschreven, gelden geen landelijke richtlijnen of regels voor het regelmatig bezoeken van de voorschool. Wel werken de meeste voorscholen met vaste tijden voor halen en brengen en hebben zij regels over het regelmatig bezoeken van de voorschool vastgelegd in een pedagogisch plan. Gaat u op vakantie of is uw kind ziek? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de voorschool.

Geen landelijke regels voor bezoeken voorschool

Er zijn geen landelijke richtlijnen of regels voor het regelmatig bezoeken van de voorschool. Het is wel zo dat voor voorscholen soms wachtlijsten gelden. Het is daarom zonde van de plek als een kind wél is ingeschreven, maar niet regelmatig naar de voorschool gaat.

Voorschool bezoeken is een recht, geen plicht

De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat kinderen voor- en vroegschoolse educatie (VVE) krijgen. Daarom hebben peuters in Amsterdam recht op zestien uur voorschool per week, verdeeld over minimaal drie dagen. Maar peuters zijn niet verplicht om een voorschool te bezoeken. Ook niet als zij een indicatie voor de voorschool hebben van het Ouder en Kindteam (OKT).

Vaste tijden voor halen en brengen

De meeste voorscholen werken met vaste tijden voor halen en brengen. Op die manier kunnen pedagogisch medewerkers zich zoveel mogelijk richten op de kinderen. Bovendien kunnen ze zo ongestoord een dag- of middagprogramma uitvoeren. Bijvoorbeeld: starten met fruit en water, daarna spelen en tot slot een activiteit in de kring. Breng en haal je kind daarom op tijd.

Pedagogisch plan, werkplan of reglement

Sommige voorscholen hebben regels over het regelmatig bezoeken van de voorschool vastgelegd in een pedagogisch plan of werkplan. Er staat dan bijvoorbeeld: “Van ouders wordt verwacht dat zij hun kind op de vastgestelde dagdelen naar de voorschool brengen. De dagdelen worden in overleg met de ouders vastgesteld.”

Gelijksoortige bepalingen zijn terug te vinden in documentatie van de voorschool. Sommige voorscholen verwijzen in hun beleid naar de regels van de reguliere kinderopvangorganisatie, waar de voorschool onder valt.

Tijdig afmelding doorgeven

Kunt u door bepaalde omstandigheden uw kind niet (op tijd) naar de voorschool brengen? Bijvoorbeeld door ziekte van het kind of een ouder? Meld dit dan bij de voorschool. De meeste voorscholen willen dit graag voor 08:00 ’s ochtends weten, zodat ze hiermee rekening kunnen houden bij het dagprogramma.

Weet u al eerder dat uw kind niet naar de voorschool gaat? Bijvoorbeeld vanwege vakantie? Geef dit dan zo snel mogelijk door. Zo kan de voorschool bijvoorbeeld verzoeken van andere ouders die willen ruilen inwilligen.

Wilt u uw kind eenmalig later brengen of eerder ophalen? Informeer dan bij de medewerkers of dit mogelijk is.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Leerplicht voorschool