Wat is Raadgevers?

Geplaatst door Mira Huussen op 30 juli 2019
OCO is dé Amsterdamse onderwijsorganisatie voor ouders en leerlingen. Wij staan voor een krachtige inbreng van ouders en leerlingen in het onderwijs. De medezeggenschapsraden zijn daar een belangrijke factor in: hier komen ouders, leraren en directie samen en gaan het gesprek aan over school.

OCO en de medezeggenschap

Elk jaar opnieuw pakken vele ouders enthousiast een rol op in de medezeggenschap van hun school of scholen-stichting. Uit ervaring en eigen onderzoek weten wij dat de dagelijkse praktijk soms weerbarstig is. Niet alleen vanwege de tijd die het kost om je de materie eigen te maken. Maar ook om erachter te komen hoe je als ouder effectief handelt en invloed kunt hebben in de medezeggenschap.

OCO zet hiervoor een nieuw platform op, Raadgevers, een platform voor informatie en ontmoeting, specifiek voor ouders in de Amsterdamse medezeggenschapsraden.

Raadgevers: platform voor ouders

Centraal staan de Ronde Tafel bijeenkomsten over actuele thema’s waar de ouders elkaar kunnen ontmoeten. Op de OCO website publiceren we ondersteunende content: interviews met actieve ouders, tips & tricks, een reeks van blogs, etc. We zullen ouders ook vragen om hun ervaringen te delen. Tijdens de Ronde Tafels ligt de nadruk op praktijkverhalen over actuele thema’s met de focus op ‘hoe doe ik het’. Dit gaat steevast over de vraag hoe je op een effectieve manier invloed kunt uitoefenen als ouder-raadslid, op basis van ervaringen van andere raadsleden en verhalen uit de praktijk.

Het kan gaan over onderwijskwaliteit of het lerarentekort; het kan gaan over het omgaan met tegenstellingen of de relatie met de achterban. Elk verhaal is anders, maar elk verhaal is interessant, daar zijn we van overtuigd. Want wat werkt, dat leer je door te doen. En je kunt leren van anderen die dit werk ook doen.

Krachtige partners

Goed onderwijs ontstaat waar ouders en professionals effectief weten samen te werken, ieder vanuit haar eigen kracht. OCO bundelt de kracht van de ouders in een lerend netwerk. Het doel is ervaringen uitwisselen die het eigen functioneren versterken. Zo bouwen wij aan een krachtige stem voor ouders die zich inzetten voor goed onderwijs in Amsterdam!

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Geen categorie