Loting 2020: drie jaar schoolontwikkeling zonder resultaat

Geplaatst door OCO op 2 april 2020
De lotingsuitslag in 2020 is bekend, vier op de vijf leerlingen komen op hun eerste voorkeur, maar vergeleken met drie jaar terug toen er een vergelijkbaar leerlingaantal meedeed is de uitslag slechter. 32 leerlingen kregen een plek op basis van de plaatsingsgarantie. Ouders kunnen bij de Servicedesk van de schoolbesturen terecht voor vragen over de lotingsuitslag, OCO ondersteunt bij individuele klachten of bezwaren, VSA ondersteunt collectieve actie.

Eerlijkste systeem, uitslag ieder jaar pijnlijk

Donderdagmiddag 2 april 2020 is een spannende moment voor Amsterdamse leerlingen uit groep 8, omdat dit het moment is dat ze de lotingsuitslag horen. Hoewel vier op de vijf leerlingen op hun eerste voorkeur terechtkomen pakt loten per definitie voor een aantal leerlingen slecht uit. Dat heeft niet zozeer met het lotingsysteem te maken, er bestaat consensus dat dit het eerlijkste systeem is, maar komt omdat het aanbod niet goed aansluit bij de vraag.

Drie jaar schoolontwikkeling zonder resultaat

In hoeverre schoolleiders ermee bezig zijn om het aanbod beter te laten aansluiten op de vraag was het onderwerp van de eerdere reportage Hoe scholen proberen te klimmen op de voorkeurslijst. Kijkend naar de cijfers over de afgelopen jaren moet helaas geconstateerd worden dat de Amsterdamse schoolbesturen via hun gezamenlijke overlegtafel OSVO geen stap vooruitkomen. De cijfers uit 2020 zijn namelijk aanmerkelijk slechter dan drie jaar geleden, toen het aantal deelnemers vrijwel (op 34 na) gelijk was: 4% minder op de eerste voorkeur. De treurige conclusie is dat drie jaar schoolontwikkeling heeft geleid tot minder in plaats van meer leerlingen op de eerste voorkeur.

Centrale loting 2016-2020

lotingsjaar20202019201820172016
leerlingaantal76727580742076387453
op #180,983,586,984,983,8
binnen top 596,498,299,097,395,7
Sinds 2016 vindt in Amsterdam een centrale loting plaats volgens het algoritme DA-STB. De cijfers over de centrale lotingen zijn overgenomen uit de wetenschappelijke rapporten die jaarlijks over de loting worden opgesteld.

32 leerlingen geplaatst op grond van plaatsingsgarantie

In 2020 zijn 32 leerlingen geplaatst in een vergadering van de schoolbesturen nadat de lotingscomputer zijn werk had gedaan en nog niet alle kinderen had kunnen plaatsen vond een vergadering plaats met Amsterdamse schoolbestuurders. Daarin zijn 32 leerlingen ‘handmatig’ geplaatst, anoniem, hiervoor is extra capaciteit gecreĆ«rd. Dit volgde uit de plaatsingsgarantie voor leerlingen die een voldoende lange voorkeurslijst hadden ingediend. 0,12% van de leerlingen bleef ongeplaatst door een onvoldoende lange lijst. Meer details over de loting zijn te vinden in het persbericht van de OSVO van 2 april 2020.

Servicedesk voor vragen over lotingsuitslag

Vanwege de coronacrisis kunnen ouders dit jaar niet telefonisch terecht met vragen over de lotingsuitslag bij de Servicedesk van voschoolkeuze020, het officiƫle vraagloket van de gezamenlijke schoolbesturen. Wel kunnen ouders per email contact opnemen, via servicedesk.ouders@elkadam.nl. Vermeld daarbij een telefoonnummer om op teruggebeld te worden en het ELK-nummer (te vinden op de kopie van het bewijs van aanmelding, de ingediende voorkeurslijst).

Beschikbare plaatsen

Op de website voschoolkeuze020.nl worden ook de beschikbare plaatsen gepubliceerd voor kinderen die nog geen plek hebben omdat ze een te korte voorkeurslijst hadden ingediend. Daar staan ook veelgestelde vragen en antwoorden. Ook op deze website is meer informatie te vinden in het artikel Veelgestelde vragen over het bericht van plaatsing. Leerlingen die nog geen plek hebben, of leeringen die hun plek willen teruggeven en willen meedingen naar nu nog beschikbare plaatsen kunnen zich met hun nieuwe voorkeurslijst uiterlijk dinsdag 7 april 2020 opnieuw aanmelden voor de volgende ronde.

Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam

Ouders die via collectieve actie druk uitoefenen willen op de gezamenlijke schoolbesturen om de komende jaren het aanbod wel beter aan te laten sluiten op de vraag kunnen hun krachten bundelen via de stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA). Op het forum kunnen ouders hun ervaringen delen, VSA heeft ook een uitstekende nieuwsbrief, aanmelden kan hier, het archief staat hier. Jaarlijks vangt VSA ook ouders van kinderen op met een slechte lotingsuitslag. VSA volgt het lotingsproces jaarlijks kritisch en had dit jaar, helaas tevergeefs, aangekaart dat de in de Keuzegids VO Amsterdam opgegeven capaciteit niet in alle gevallen ook de ingezette lotingscapaciteit bleek te zijn. Zo is te lezen in de nieuwsbrief van 2 april 2020.

Bezwaren en klachten

Ouders die individuele bezwaren of klachten willen indienen kunnen terecht voor onafhankelijke informatie en advies bij de helpdesk van OCO, bel 020 330 63 20 op WhatsApp 06 1600 4600 of mail info@onderwijsconsument.nl. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat de ervaring van de afgelopen jaren leert dat helaas zeer weinig bezwaarschriften gehonoreerd worden. OCO koppelt ontvangen signalen (geanonimiseerd) terug naar de OSVO in het streven om jaarlijks de lotingsprocedure te verbeteren.

 

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog