Maandrapportage OCO maart 2009

Geplaatst door OCO op 8 juni 2009

Vragen aan OCO
Iedere werkdag komen er steeds meer telefonisch vragen binnen. Ook via de website of de e-mail. OCO krijgt – in de gewone schoolweken – een gemiddeld aantal van 6 telefoontjes per dag. Hot topics deze maand; loten,basisschooladvies/citoscore, hoogbegaafdheid, informatieplicht, aanmelding voorschool en pesten.
OCO op bezoek
In de Week van de Leerplicht (16 t/m 20 maart) bezoekt OCO samen met Bureau Leerplicht het Zuiderlicht College (De Pijp), de Derde Daltonschool (De Pijp), het Montessori College Oost (Oost-Watergraafsmeer) en de16e Montessorischool (Zuid-Oost). Met een team van Bureau Leerplicht informeren OCO-medewerkers zowel leerlingen als ouders over de regels rondom leerplicht én leerrecht.
OCO bezoekt de open dagen van (praktijkschool) De Wissel, het Mediacollege en het NOVA College. Verder is OCO in maart aanwezig bij;
– Presentatie dyslexie Taalweb
– Congres Voortgezet Onderwijs
– Opvoedsteunpunt Geuzenveld
– Debat met Forum en Platform Allochtone Ouders over toelatingsbeleid in Amsterdams onderwijs
– Bewonersavond en Sp-bijeenkomst IJburg

OCO in gesprek
Iedere maand voert OCO veel gesprekken met scholen, met schoolbesturen en met allerlei instanties om de school. In maart spreekt OCO met diverse schoolbesturen (OOAN, OoadA, AMOS, El Amal) over de kwaliteitsimpuls. Verder spreekt OCO met Job de Lange (van…), platform ‘Gymnasium voor iedereen.nl’ en Stichting Kleurrijke Scholen. OCO woont verder de MR-vergadering van Archipel, Montesorrischool Steigereiland, en de Geert Groote school.

OCO werkt aan
OCO organiseert een Scholentocht samen met stadsdeel Zeeburg met als doel…. Verder wordt gewerkt aan het boekje over rechten en plichten van ouders en leerlingen, dat medio 2009 verschijnt. Ook wordt gewerkt aan de voorbereiding van VIOS PO, de “10 jaar Schaapman-vonnis-dag” en een onderwijs-groeiboekje.

OCO online
Op 24 maart om 11:17 uur zijn er 1 miljoen artikel opgevraagd via de website www.onderwijsconsument.nl. Er is onder ouders nog steeds de meeste belangstelling voor artikelen over de (betekenis van) de Cito-score. Leerlingen lezen het meest de artikelen ‘NLD’ (nonverbale leerstoornis ), ‘Cito in cijfers 2008’ en het artikel ‘Hoeveel sterren krijgt jouw school?’.

OCO presenteert
Op 31 maart wordt het project ‘Het Vmbo is niet bitter’, van OCO prijswinnares Nirphania Vorzillo afgesloten met een eindevenement. Twee vmbo-klassen Consumptieve Techniek van het NOVA College koken en serveren een driegangenmenu voor een groep mensen aan wie ze willen laten zien dat ze trots zijn. OCO reikt alle deelnemende leerlingen een deelnamecertificaat uit en organiseert een verkiezing voor een nieuwe omschrijving voor het vmbo. Volgens de gasten is het Vmbo:’….kleurrijk, helemaal leip en; beter’.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog