Mag een school achter de rug van ouder(s) om een zorgmelding doen?

Geplaatst door OCO op 29 juli 2011

Nee, een school moet ouders altijd informeren over het doen van een zorgmelding.

In de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de verplichtingen vastgelegd van beroepskrachten die met kinderen en jongeren werken. In deze meldcode zijn een aantal stappen benoemd die doorlopen worden bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Vast onderdeel van de stappen uit de meldcode is in gesprek gaan met de ouders en/of de leerling. Dit gesprek is verplicht vóórdat er een formele melding bij Veilig Thuis wordt gedaan. Ouders zijn dus op de hoogte van het feit dat school zorgen heeft over de thuissituatie en dat er gekeken wordt of er een melding gedaan dient te worden. Onderdeel van het proces kan wel zijn dat de school anoniem advies inwint bij Veilig Thuis. Alleen als er sprake is van acuut gevaar voor een leerling, kan er direct een melding gedaan worden en de politie worden ingeschakeld.