Is een school verplicht een vertrouwenspersoon te hebben?

Geplaatst door OCO op 21 februari 2007

Eigenlijk zou de vraag moeten zijn: Heeft een school de verplichting op zich genomen een vertrouwenspersoon aan te stellen?

Wat wettelijk geregeld is in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs is het klachtrecht. Scholen zijn verplicht een klachtenregeling vast te stellen en informatie daarover op te nemen in de schoolgids.

Een door landelijke ouder- en onderwijsorganisaties ontwikkelde Modelklachtenregeling bevat een artikel over de aanstelling en taken van een vertrouwenspersoon.

Heeft een school deze bepaling inderdaad opgenomen in de door het schoolbestuur vastgestelde klachtenregeling, dan is het antwoord op de vraag dus ja.

Of uw school zich verplicht heeft een vertrouwenspersoon aan te stellen is dus via de schoolgids te achterhalen, daarin is de klachtenregeling van de school of een verwijzing naar (de vindplaats van) de klachtenregeling van de school opgenomen.