Matching 2017 plaatst ruim 100 leerlingen meer op 1e voorkeur

Geplaatst door OCO op 5 april 2017
De lotingscomputer heeft zijn werk gedaan en de plaatsen verdeeld aan de hand van de voorkeurslijsten. Dit jaar deden er 7.638 leerlingen mee en kwamen er vergeleken met vorig jaar ruim 100 leerlingen meer op hun eerste voorkeur en eindigden er ongeveer 30 minder buiten hun top 5 of zonder school. Nu start de ‘afrondingsfase’ waarvoor over een week opnieuw wordt geloot. De Servicedesk van de OSVO is bereikbaar voor vragen over de matching op 085 773 14 33.

De winnaars: ruim honderd leerlingen meer op 1e voorkeur

Van de 7.638 leerlingen die in 2017 hebben meegedaan aan de centrale loting en matching zijn er 6.516 leerlingen geplaatst op hun eerste voorkeur. Met 85,3% is dat een verbetering van 1,5% t.o.v. de 83,8% in 2016. Deze verbetering van 1,5% komt met het aantal deelnemers dit jaar neer op circa 115 leerlingen meer op hun eerste voorkeur. Er deden iets meer leerlingen mee dan vorig jaar, toen werd er gematcht met 7.453 leerlingen. Doordat meer leerlingen meededen is de stijging van het aantal leerlingen op hun eerste voorkeur in absolute zin circa 270.

De verliezers: ongeveer 30 leerlingen minder buiten top 5 of zonder school

130 leerlingen (1,7%) zijn geplaatst op een school buiten hun top 5, vorig jaar ging dat om 2,2% van de leerlingen. Er waren ook leerlingen die helemaal niet geplaatst konden worden omdat met hun lotnummer alle opgegeven scholen vol zaten of omdat hun voorkeurslijst te kort was. Dat was dit jaar bij 44 leerlingen het geval (0,6%) en vorig jaar bij 37 leerlingen (0,5%). Opgeteld ging het dit jaar om 174 leerlingen (2,3%) die buiten de top 5 vielen of helemaal geen plek hadden en vorig jaar om 2,7% van de leerlingen. Het verschil van 0,4% komt neer op circa 30 leerlingen minder, ook hierbij een lichte verbetering ten opzichte van vorig jaar.

De pijn zit in de lange staart

De gehanteerde manier van loten (in jargon ‘DA-STB’) heeft als eigenschap dat de ‘verliezers’ verdeeld worden over een ‘lange staart’. Een aantal daarvan valt niet alleen buiten hun top 5 maar zelfs ruim buiten hun top 10. Op het forum van VSA werd een bericht gepost van een ouder waarvan het kind op geen van de opgegeven vijftien scholen geplaatst is:

“Hier nummer 7628, op geen van 15 scholen geplaatst.”

Uitgeloot! Wat nu?

Leerlingen die helemaal zijn uitgeloot en leerlingen die zich willen terugtrekken van de plek waarop ze terecht zijn gekomen kunnen zich opnieuw aanmelden en meeloten in de ’afrondingsfase’ van de centrale loting en matching.

Daarvoor moeten opnieuw voorkeurslijsten worden ingeleverd op de (nieuwe) school van eerste voorkeur. Ouders kunnen het ‘aanmeldformulier met keuzelijst’ met de nog beschikbare plaatsen opvragen bij de basisschool of downloaden via het ouderportaal. De formulieren met scholen waar nog plaats beschikbaar is staan ook op voschoolkeuze020.nl. De data zijn:

  • vrijdag 7 en maandag 10 april 2017 gelegenheid tot bezoeken scholen
  • maandag 10 april en dinsdag 11 april 2017 aanmelden
  • woensdag 12 april 2017 loting
  • donderdag 13 april vanaf 15:30 kan de uitslag van de loting voor de ‘afrondingsfase’ worden ingezien.

VSA blijft zich inzetten voor verdere vermindering van mismatch

Bij de uitgebreide rapportage over de matching, naar verwachting in de zomer, zal blijken of de lichte verbetering ten opzichte van vorig jaar te danken is aan de vernieuwing van het onderwijsaanbod. Ook is nog onduidelijk of zich verschuivingen in het midden hebben voorgedaan, in het persbericht van de OSVO wordt niets vermeld over het percentage dat binnen de top 3 is geplaatst. Ondertussen blijft de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam zich inzetten voor verdere vermindering van de #mismatch tussen vraag en aanbod, zie daarvoor de nieuwsbrief van VSA van 2 april 2017 en het forum van VSA.

Servicedesk OSVO 085 773 14 33 en website voschoolkeuze020.nl

Op de website van de schoolbesturen voschoolkeuze020.nl is behalve het overzicht van de nog beschikbare plaatsen ook antwoord te vinden op veelgestelde vragen. De servicedesk van de OSVO is telefonisch bereikbaar op 085 773 14 33 voor vragen over de centrale loting en matching tot en met vrijdag 21 april van 09.00 tot 17.00 uur. Woensdag 5 april (uitslag matching) en donderdag 13 april (uitslag ‘afrondingsfase’ matching) is de servicedesk open tot 20.00 uur.

Meer artikelen over Blog