Meer klachten over mbo

Geplaatst door OCO op 31 mei 2007

Leerlingen van mbo-scholen zijn in vergelijking met twee jaar geleden minder tevreden met de kwaliteit van het onderwijs. Dat blijkt uit een onderzoek waarvan de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) de resultaten bekendmaakte. De organisatie houdt elke twee jaar een onderzoek onder de leerlingen ongeveer vijftig mbo-scholen in heel Nederland.

Opvallende uitkomsten

  • mbo-studenten zijn minder tevreden dan twee jaar geleden
  • met name de onderwijsfaciliteiten, zoals ICT en goede studieplekken, scoren slecht
  • het aantal studenten dat zich veilig voelt in en om de school is gedaald
  • veel studenten ervaren dat de school hun mening niet belangrijk vindt
  • allochtone studenten ervaren nog altijd flink meer moeite om een stageplaats te vinden

Terugval
Uit eerdere onderzoeken bleek dat de leerlingen de afgelopen zes jaar steeds positiever werden over het onderwijs. In de laatste editie blijkt echter dat die stijgende lijn in 2007 niet wordt doorgezet. In 2005 stelde een meerderheid van de ondervraagden nog tevreden te zijn met het onderwijs. In het laatste onderzoek is dit percentage gedaald tot 46 procent. In totaal ondervroeg de organisatie bijna 133.000 leerlingen.

Competentiegericht leren
”Veel studenten klagen dat er met de invoering van het competentiegericht leren meer en meer problemen ontstaan”, aldus JOB. ”Lessen vallen uit, docenten zijn nergens te bekennen en studenten moeten drie weken studietijd vullen met een paar zelfstudieopdrachten waar ze binnen twee dagen al klaar mee zijn. JOB schrikt van de ernst van sommige klachten, die op grote chaos duidt.” JOB zegt vooral veel klachten binnen te krijgen van leerlingen aan de opleidingsrichtingen informatica, elektrotechniek en handel.

Veiligheid
Hoewel veiligheidsmaatregelen in en rondom de scholen juist zijn uitgebreid in de vorm van toegangspasjes en bewaking, voelen de leerlingen zich steeds onveiliger. 64 Procent van de ondervraagden zegt zich veilig te voelen in het schoolgebouw, terwijl dit twee jaar geleden nog om ruim 80 procent ging.

Leerlingen voelen zich ook steeds onveiliger op terreinen rondom de school. 58 Procent stelt zich hier niet veilig te voelen, een daling van 11 procent ten opzichte van 2005. JOB wil de uitkomsten met de studenten bespreken om te bekijken waar het gevoel van onveiligheid vandaan komt.

Ook diefstal op de scholen baart de ondervraagden zorgen. In 2003 zei 63 procent van de leerlingen nog tevreden te zijn met de maatregelen die de scholen namen om diefstal te voorkomen. In 2007 is dat gedaald tot 37 procent. .

Meer artikelen over Blog