“Meer ruimte is prima, als scholen zich maar verantwoorden”

Geplaatst door OCO op 13 februari 2008

De commissie Dijsselbloem over de onderwijsvernieuwingen van de laatste jaren heeft haar rapport aan de Tweede Kamer uitgebracht. Er is veel misgegaan zegt de commissie. Als hoofdlijn voor de toekomst stelt de commissie voor om de taak van de overheid te beperken tot het “wat”. Dat betekent dat in de wet geregeld wordt wat de inhoud van het onderwijs moet zijn. De commissie wil aan de scholen, lees de professionals, het “hoe” over laten. Dat wil zeggen dat scholen zelf moeten kunnen uitmaken op welke wijze die inhoud ook werkelijk overgebracht wordt.

De Onderwijs Consumenten Organisatie is gevraagd om commentaar op dit rapport. De eerste reactie op de hoofdlijn van het rapport is:
“Meer vrijheid voor scholen over het hoe is prima, als scholen daarover maar transparant zijn: goede informatie aan ouders en leerlingen, open verantwoording aan betrokkenen (ouders, leerlingen en omgeving) en garanties dat de scholen effectief zijn bij hun acties. In dat opzicht is er nog een hele weg te gaan en er is een heleboel nodig om te zorgen dat scholen zich ook op die manier opstellen.”

Op deze site is een samenvatting beschikbaar van het eindrapport van de Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen, het volledige rapport is op officiƫle bekendmakingen te vinden.

Meer artikelen over Blog