Meet de Cito Eindtoets ook intelligentie?

Geplaatst door OCO op 12 februari 2008
Nee, de Citotoets is een leervorderingentoets. Intelligentie speelt wel een rol, maar het zijn de leervorderingen die worden gemeten.

Belangrijke eigenschappen

De toets meet wat een kind, in vergelijking met andere kinderen, in acht jaar basisonderwijs geleerd heeft. Daarbij komen een aantal eigenschappen tot uiting, die belangrijk zijn voor toekomstig schoolsucces. De eigenschappen die getest worden zijn:

  • leertempo
  • intelligentie
  • concentratie
  • motivatie
  • doorzettingsvermogen

Twee voorbeelden

  • Een kind dat heel intelligent is, maar snel afgeleid, steekt van acht jaar basisonderwijs minder op dan een kind dat even intelligent is en zich ook nog goed kan concentreren. Het verschil tussen deze kinderen komt naar voren in de score op de Citotoets.
  • Datzelfde geldt voor een kind dat moeite heeft met leren, maar wel heel erg zijn best doet en een echte doorbijter is. Dit kind steekt van acht jaar basisonderwijs waarschijnlijk meer op dan een kind dat evenveel moeite heeft met leren maar erg snel afgeleid en minder gemotiveerd is.

550 punten

Overigens wilde Cito al in 1976 vermijden dat de Eindtoets wordt opgevat als een IQ-test (intelligentietest) en wordt mede daarom de citoscore uitgedrukt in een schaal van 501 tot 550 punten in plaats van een score van gemiddeld 100 punten die bij IQ-testen gangbaar is.

Gerelateerde onderwerpen