Meiden en techniek

Geplaatst door OCO op 11 november 2008

Steeds meer meiden kiezen voor een bètaprofiel op de middelbare school, dat blijkt uit een steekproef van het Platform Beta Techniek. Achtduizend leerlingen werd naar hun profielkeuze gevraagd en daaruit bleek dus dat bètaprofielen het laatste jaar populair zijn geworden onder meisjes op de havo en het vwo.

Het natuur & techniekprofiel wordt door meisjes vijf keer zoveel gekozen dan in eerdere jaren. Op de havo kiest 13 procent van de meiden een betaprofiel, op het vwo is dat zelfs 35 procent. Dat was bij de eindexamens van 2007 respectievelijk 2 en 7 procent.

Volgens de onderzoekers is er een grote verschuiving geweest sinds in 2007 de profielen inhoudelijk werden aangepast. Daardoor is het makkelijker geworden om de profielen natuur & techniek en natuur & gezondheid te combineren. Volgens de onderzoekers hebben veel meiden niet eens door dat ze eigenlijk het profiel natuur & techniek hebben. “Ze denken dat ze natuur & gezondheid hebben gekozen, maar doordat ze nog aanvullende vakken erbij hebben doen ze eigenlijk natuur & techniek”, aldus de onderzoeker. Doordat ook de scholen dit gegeven negeren is dat volgens hen niet terug te zien in de officiële cijfers over de profielen.

Naast de betere mogelijkheden voor combinaties spelen ook de eisen van vervolgopleidingen een rol. “Er zijn nieuwe instroomeisen geformuleerd bij onder meer geneeskunde, een populaire studie. Daar mag je alleen nog heen met natuur & gezondheid als je er natuurkunde bij doet”, legt de onderzoeker uit. Het is trouwens niet gezegd dat er ook meer meiden bètaopleidingen op hbo of universiteit gaan doen.

Er zijn vier profielen op de havo en het vwo: de bètaprofielen natuur & techniek en natuur & gezondheid en de alfaprofielen cultuur & maatschappij en economie & maatschappij.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog