Profielkeuze in havo en vwo

Geplaatst door Kaja Sariwating op 28 maart 2019
Leerlingen op havo en vwo kiezen aan het einde van het derde leerjaar een profiel. Er zijn vier profielen. Scholen bieden altijd alle vier profielen aan. De profielen zijn afgestemd op opleidingsrichtingen in het hbo en universiteiten. Hierdoor kan je makkelijker doorstromen naar het hoger onderwijs. Maar hoe weet je nou welke profielen in de bovenbouw bij jou passen?
* Meer info over het vakkenpakket op het havo en vwo lees je in Welke vakken krijg je op het havo? en Welke vakken krijg je op het vwo?

Overzicht van de de profielen met opleidingsrichting

De bovenbouw van havo en vwo heeft vier profielen. Deze profielen worden altijd aangeboden. Hieronder vind je een overzicht van de profielen met de bijbehorende opleidingsrichting in het hoger onderwijs:

Natuur en Techniek

Het profiel Natuur en Techniek is een profiel met ‘exacte vakken’. Vakken die onder andere binnen het profiel vallen zijn wiskunde B, natuurkunde, scheikunde, biologie en informatica.

Met dit profiel word je voorbereid op technische studies. Vaak is het volgen van het profiel Natuur en Techniek een vereiste voor deze opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan studies als Bouwkunde, Civiele Techniek en Computer Science.

Natuur en Gezondheid

Vakken die binnen dit profiel vallen zijn biologie, scheikunde, wiskunde A (of B), natuurkunde en aardrijkskunde.

Natuur en Gezondheid is een profiel dat een leerling voorbereidt op medische en biologische studies, maar ook (technische) natuurwetenschappelijke studies. Denk bijvoorbeeld aan studies als Geneeskunde, Fysiotherapie, Algemene Bewegingswetenschappen en Tandheelkunde.

Economie en Maatschappij

Rekenen en onderzoeken zijn belangrijke aspecten in dit profiel. Bij dit profiel horen onder andere de vakken Economie, Geschiedenis, Wiskunde A (of B), Aardrijkskunde, Bedrijfseconomie en Maatschappijwetenschappen.

Het profiel Economie en Maatschappij wordt ook wel ‘de weg naar het zakenleven’ genoemd. Denk bijvoorbeeld aan studies als Bestuurskunde, (HBO-)Rechten en Bedrijfseconomie.

Cultuur en Maatschappij

Binnen het profiel Cultuur en Maatschappij wordt de creativiteit van een leerling ontwikkeld en wordt er geleerd hoe dit over te brengen. Taalbeheersing, communicatie, media, inlevingsvermogen en sociaal maatschappelijke interesse zijn kenmerkend voor dit profiel weer.

Bij dit profiel horen de moderne vreemde talen, klassieke talen (alleen gymnasium), geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen, filosofie en kunstvakken. Studies als Antropologie en Filosofie passen bij dit profiel.

Kies een profiel dat aansluit op een vervolgstudie

Wil je later iets studeren wat te maken heeft met financiën en economie? Dan is het verstandig om voor het profiel Economie en Maatschappij te kiezen. Dit profiel sluit namelijk aan bij economische studies in het hoger onderwijs. Wil je juist geneeskunde of fysiotherapie studeren? Dan is het raadzaam dat je het profiel Natuur en Gezondheid kiest en de vakken biologie en scheikunde volgt. Die kennis heb je namelijk nog voor je vervolgstudie.

Afwijken van gekozen profiel na het examen

De vakken die worden aangeboden op school staan in de schoolgids. Niet elke school biedt alle vakken aan. Soms betekent dat daardoor juist dat ene vak wat nog net iets extra’s zou bieden als voorbereiding op een vervolgstudie niet wordt gegeven.

Het is altijd mogelijk om een andere kant op te gaan. Jouw interesses kunnen veranderen en in sommige bedrijfstakken is opeens veel werk te vinden. Voor sommige studies geldt wel als eis dat je een bepaald profiel hebt gevolgd.

Hulp bij profielkeuze

Een keuze maken voor een profiel valt niet altijd mee. Dat kost tijd en aandacht. Welk profiel past het beste bij je toekomstbeeld? Zorg dat het gekozen profiel goed bij je interesses en kwaliteiten aansluiten. Handige hulpmiddelen daarvoor zijn de profielkeuzetest en de beroepskeuzetest. Op internet zijn hiervan verschillende varianten te vinden. Daarnaast kan de decaan van de middelbare school helpen bij de profielkeuze.