Mentor

Geplaatst door OCO op 3 december 2006

Mentor heeft in Amsterdam twee betekenissen.

1. In het voortgezet onderwijs is een mentor een leerkracht die leerlingen van een hem toegewezen klas helpt met vragen en problemen over studie en school. Hij is een vertrouwenspersoon voor de leerling binnen de school. De mentor is in grote lijnen op de hoogte van de prestaties van ‘zijn’ leerlingen in alle vakken. Hij is voor ouders het eerste aanspreekpunt binnen de school bij vragen of problemen.

2. In Amsterdam bestaat ook een ander soort mentor, iemand van buiten de school die een jongere begeleidt die een extra steuntje nodig heeft bij school of werk. Mentorprojecten zijn: Goal en School’s Cool.

Meer artikelen over Blog