Minder spijbelaars

Geplaatst door OCO op 23 oktober 2008

Door een nieuwe, harde aanpak van scholieren die spijbelen,zo valt in Het Parool te lezen, daalt het aantal afhakers op Amsterdamse scholen meer dan tien procent per jaar.

Leerplichtambtenaren zoeken de spijbelaars thuis op. In schooljaar 2006-2007 is het aantal afhakers in het voortgezet onderwijs en mbo bijna vijftien procent gedaald tot circa drieduizend. De exacte cijfers over het afgelopen schooljaar zijn nog niet bekend, maar de daling zal opnieuw meer dan tien procent bedragen, zegt Martin Verbeet, voorzitter van de stuurgroep voortijdig schoolverlaten en verzuim in Amsterdam.

Elke school een verzuimcoördinator
Scholen hebben een eigen verzuimcoördinator die elk uur registreert wie afwezig is. Henk Krauwel, hoofd Bureau Leerplicht Plus Amsterdam: ‘Leerplichtambtenaren zitten ook op de scholen en trekken direct aan de bel bij ouders van verzuimende leerlingen, of gaan bij hen langs.’ Volgens Verbeet was voordien sprake van een ‘dramatische toestand’ in Amsterdam. ‘Verzuim was heel gewoon; scholen en stadsdelen hadden daar weinig zicht op.’

Bezoek leerplichtambtenaar
Alle voortijdige schoolverlaters krijgen, net als de spijbelaars, een bezoek van de leerplichtambtenaar. ‘Een aantal van hen is aan het werk gegaan. We proberen die groep te begeleiden naar een opleiding waarbij ze maar één dag op school zitten en vier dagen werken,’ aldus Krauwel. Hij schat dat minder dan tien procent van de schoolverlaters verkeerd terecht is gekomen. ‘Die zitten in de bak, of hangen op de pleintjes en rijden in een dure auto. Die jongeren zullen wij toch aanspreken.’

Overgang van het vmbo naar mbo
Bureau Leerplicht Plus houdt alle vmbo-examenkandidaten in de gaten, omdat de overgang naar het mbo vaak een grote horde is. Van de ruim vierduizend vmbo’ers die voor de zomervakantie examen deden, zijn ruim honderd zoek in de administratie. Het is niet bekend of zij zijn ingeschreven op een mbo-school. Krauwel: ‘We willen voor december weten waar ze zitten.’

Meer artikelen over Blog