Tag: spijbelen

Samenvatting leerplichtwet

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Spijbelende scholieren vaker voor de rechter

Blogbericht van 4 februari 2009

Meer anti-spijbelbussen

Blogbericht van 18 december 2008

Minder spijbelaars

Blogbericht van 23 oktober 2008