Moet ik een ouderbijdrage voor jeugdhulp betalen?

Geplaatst door Floor Kaspers op 3 november 2014
Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeentelijk verantwoordelijk voor het bieden van jeugdhulp. Voor veel voorzieningen vragen gemeenten een eigen bijdrage. Hoe zit dat met Jeugdhulp?

Ouderbijdrage in de oude Wet op de Jeugdzorg

In de oude Wet op de Jeugdzorg werd van ouders een bijdrage gevraagd als hun kind uit huis werd geplaatst. Omdat het kind (tijdelijk) niet meer thuiswoont, zijn er minder kosten in het gezin. De overheid vroeg daarom een ouderbijdrage, die bedoeld was voor de onderhoudskosten. Deze regeling werd uitgevoerd door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

Nieuwe Jeugdwet: geen ouderbijdrage

In de nieuwe Jeugdwet konden gemeenten een ouderbijdrage vragen voor alle zorg waarbij een kind niet thuis overnacht, dus alle zorg ‘met verblijf’. Hierbij ging het om meer soorten zorg dan in de oude wet.

Er ontstond echter verzet tegen de ouderbijdrage zowel vanuit ouderorganisaties als vanuit instellingen die jeugdhulp aanboden. De ouderbijdrage zou een onbedoelde drempel voor goede hulp vormen. Ook was het innen van de ouderbijdrage een bureaucratisch proces, waardoor het de gemeenten ook weinig ‘opleverde’.

In december 2016 is de wetswijziging om de ouderbijdrage in de Jeugdwet af te schaffen goedgekeurd door de Eerste Kamer. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 mogen gemeenten geen eigen bijdrage meer innen. Veel gemeenten waren in 2016 al gestopt met het innen van de bijdrage.

 

 

 

 

Meer artikelen over Jeugdhulp