Nieuw examenvak over religie en levensbeschouwing

Geplaatst door OCO op 7 juli 2007

Mogelijkheid voor nieuw examenvak over religie en levensbeschouwing
Vanaf augustus 2007 mogen scholen in het examenprogramma voor de havo en het vwo een keuzevak over religie en levensbeschouwing aanbieden. Dit vak staat los van het al bestaande vak godsdienst op christelijke scholen. Het Nederlands Dagblad bericht dat nog slechts drie scholen in Nederland komend schooljaar gebruik maken van deze mogelijkheid, het Christelijk Lyceum in Veenendaal, de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad (GSR) in Rotterdam en het gereformeerde Greijdanus in Zwolle. Het nieuwe vak wat op deze scholen ‘Mens en Religie’ gaat heten is breder dan het oude vak godsdienst. Onderwerpen van Mens en Religie zijn bijvoorbeeld de wereldgodsdiensten en de grote filosofen. Een jaar later start nog een aantal reformatorische scholen met het vak onder de titel ‘Religie, Mens en Samenleving’. Scholen krijgen de ruimte het vak in te vullen in overeenstemming met hun eigen godsdienstige kleur, de inspectie gaat het vak niet inhoudelijk toetsen.

Bestaand vak godsdienst mag gaan meetellen voor eindexamen
Het bestaande vak godsdienst telt tot op heden niet mee voor het eindexamen. Ook daarin komt vanaf volgend schooljaar verandering. Scholen mogen het bestaande vak laten meetellen in het zogenoemde combinatiecijfer, samen met bijvoorbeeld algemene natuurwetenschappen, culturele en kunstzinnige vorming of het profielwerkstuk. In het orthodoxe onderwijs kiezen bijna alle scholen ervoor, in het protestants-christelijke onderwijs ongeveer de helft en in het rooms-katholiek onderwijs naar schatting 30 procent van de scholen.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog