Nieuw Jeugdplatform Amsterdam zoekt leden

Geplaatst door OCO op 8 september 2014
Zowel ouders als jongeren die te maken hebben met zorg voor jeugd zijn van harte welkom om mee te denken in het nieuwe Jeugdplatform Amsterdam.

Wat doet het Platform?

In 2014 is op initiatief van de Gemeente Amsterdam het Jeugdplatform Amsterdam opgericht. Dit onafhankelijke platform, dat zal worden vormgegeven door ouders en jongeren zelf, adviseert de gemeente (gevraagd en ongevraagd) op een kritische en creatieve manier over effectieve zorg voor de jeugd: thuis, in de wijk, op school of in een instelling.

Er worden verschillende activiteiten ondernomen die leiden tot goede belangenbehartiging; o.a. het organiseren van thema- en buurtbijeenkomsten, de monitoring en analyse van zorgsignalen en het trainen en installeren van ervaringsdeskundige belangenbehartigers. Deze activiteiten stellen een drietal kerngroepen van ouders en jongeren in staat hun stem collectief te laten horen aan de gemeente. Zij worden hierbij ondersteund door drie samenwerkende organisaties; Cliëntenbelang Amsterdam, Stichting Alexander en OCO. Het Jeugdplatform krijgt per 1 januari 2015 een formele adviesfunctie.

Belangstelling?

Het Jeugdplatform is nog in oprichting. We zijn dan ook hard op zoek naar jongeren en ouders die mee willen denken of doen. Heeft u interesse? Neem dan contact op! Als u ons uit wilt nodigen voor een bijeenkomst met jongeren en/ of ouders (bijvoorbeeld  bij uw cliëntenraad of (zelf)organisatie, op school, in het buurthuis) dan komen we graag naar u toe.

Contact

U kunt contact opnemen met Sophie Pennington de Jongh of Geeske Strating via jeugdplatform@clientenbelangamsterdam.nl of op (020) 75 25 100. U kunt zich bij hen ook abonneren op de nieuwsbrief van het Jeugdplatform.

Meer artikelen over Blog