Save the date: 1 april 2024, deadline voor aanmelden mbo!

Geplaatst door OCO op 14 maart 2024
Doe je dit schooljaar eindexamen vmbo? En wil je volgend jaar naar het mbo? Oriënteer je dan nu op een vervolgopleiding. Als je je vóór 1 april 2024 inschrijft voor een mbo-opleiding heb je recht op toelating. Tenzij een opleiding al vol zit. Daarnaast heb je recht op een studiekeuzeadvies. Maar schrijf je je na 1 april 2024 in, dan mag een opleiding je weigeren. Zonder startkwalificatie moet je tot je achttiende naar school. 

Aanmelden mbo vóór 1 april: recht op toelating 

Studenten die zich vóór 1 april 2024 aanmelden voor een mbo-opleiding, hebben in principe recht op toelating (Art. 8.0.1 Wet educatie en beroepsonderwijs). Dat betekent dat zij kunnen starten met de mbo-opleiding van hun keuze. Maar zij moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden, namelijk:

  • In het bezit zijn van het juiste vmbo-diploma voor de start van het nieuwe schooljaar;
  • Meedoen aan de verplichte intake-activiteiten van de mbo-school, zoals een kennismakingsgesprek. Doet een student dit niet, dan vervalt zijn of haar recht op toelating. Kijk daarom goed op de website van de opleiding om te zien welke activiteiten verplicht zijn. 

Sommige opleidingen hebben extra toelatingseisen. Zo moet je voor een sportopleiding vaak een sporttest doen, waarbij jouw fysieke en motorische vaardigheden worden getest. Als een opleiding extra eisen stelt, moet dit wel duidelijk staan aangegeven, bijvoorbeeld op de website van de opleiding. 

Mbo-opleiding met beperkt aantal plaatsen 

Soms heeft een opleiding een beperkt aantal plaatsen (numerus fixus). De meeste mbo-instellingen plaatsen studenten in dit geval op volgorde van aanmelding. Dit betekent dat zelfs studenten die zich vóór 1 april aanmelden voor een opleiding, wegens gebrek aan plaats geweigerd kunnen worden. Daarom is het advies: meld je aan zodra je een studiekeuze hebt gemaakt. Want hoe eerder je je aanmeldt, hoe groter de kans dat er plek is. 

Weet je nog niet welke opleiding je wilt gaan volgen? Lees dan: ‘Keuzestress? Vijf tips voor het kiezen van een beroepsopleiding in het mbo’.

Aanmelden mbo vóór 1 april: studiekeuzeadvies

Als je je vóór 1 april aanmeldt voor een studie en meedoet met de verplichte intake-activiteiten, heb je recht op een schriftelijk studiekeuzeadvies (art. 8.0.4. lid 1 WEB). Hierin staat of de door jou gekozen opleiding bij je past of dat een andere keuze verstandiger is. Dit kan je helpen als je nog twijfelt. De school baseert het advies onder andere op je motivatie en interesses. Het advies is niet bindend. Dat betekent dat jij zelf beslist of je het advies opvolgt of niet. Je krijgt het studiekeuzeadvies niet automatisch, maar moet dit zelf bij de opleiding aanvragen.

Tip: gebruik voor je studiekeuze onze MBO-opleidingenzoeker en check de open dagen van de Amsterdamse MBO-instellingen.

Aanmelden na 1 april: opleiding kan je weigeren 

Meld je je na 1 april 2024 aan voor een mbo-opleiding? Dan vervalt je recht op toelating en mag de mbo-instelling je weigeren. Ook mag de opleiding selecteren op bijvoorbeeld cijfers of een motivatiebrief. 

Startkwalificatie

Heb je een vmbo-diploma? Dan heb je nog geen startkwalificatie en moet je in ieder geval tot je achttiende naar school (Art. 4b Lpw). Je kunt bijvoorbeeld doorstromen naar het havo of naar het mbo. Doe je dit niet, dan kan de leerplichtambtenaar contact met je opnemen. 

Meer artikelen over Blog