Nieuwe gegevens over schorsingen, verwijderingen en buitenleerlingen

Geplaatst door OCO op 17 september 2010

Het blijkt mogelijk om steeds meer gegevens over scholen bij elkaar te krijgen en te publiceren. Naast de kwaliteitscijfers die OCO over het basisonderwijs publiceert, is het door samenwerking met de Onderwijsinspectie en met de gemeente mogelijk om twee nieuwe gegevens over de scholen voor voortgezet onderwijs te publiceren: gegevens over het aantal schorsingen en verwijderingen en gegevens over het aantal buitenleerlingen.

Schorsen en verwijderen
Van de onderwijsinspectie zijn gegevens verkregen over het schorsen en verwijderen van leerlingen. Deze gegevens vormen een indicatie van de conflicten die tussen school en leerlingen en/of ouders plaatsvinden. Als er veel incidenten plaatsvinden op de school kan dit gegeven een aanwijzing zijn over het schoolklimaat. Het kan aanleiding zijn voor ouders om daar vragen over te stellen aan de school.

Leerlingen van buiten
Van de gemeente zijn gegevens ontvangen over “buitenleerlingen”: leerlingen die van buiten Amsterdam op Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs zitten. Dit gegeven is aan de orde geweest in de discussies over de capaciteit van het voortgezet onderwijs en de loting die bijna jaarlijks moet plaatsvinden omdat er op sommige scholen te weinig plaats is. Uit de cijfers blijkt dat de centrum-functie die de stad heeft met zich meebrengt dat er leerlingen uit omringende gemeenten op scholen in Amsterdam zitten. Dit blijkt overigens qua aantal om een relatief beperkte groep leerlingen te gaan. De aantallen verschillen uiteraard per school.

Deze nieuwe gegevens zijn per school te vinden op de scholenpagina’s. OCO blijft actief om voor ouders en leerlingen relevante gegevens te verzamelen en te publiceren zodat steeds meer inzicht kan ontstaan over beleid en uitvoering van scholen.

Meer artikelen over Blog