Tag: slug

Wat zijn de kerndoelen van speciaal (voortgezet) onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Wat zijn kenmerken van ADHD?

Uit vraag en antwoord > Gedragsproblemen

De regels voor zittenblijven in het voortgezet onderwijs

Blogbericht van 3 juni 2024

Onderwijsinspectie

Uit vraag en antwoord > Functies en bestuur

Wat is dyscalculie?

Uit vraag en antwoord > Leerproblemen

Wat is speciaal onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Welke adviezen kunnen Amsterdamse basisscholen geven?

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Heeft scholier recht om te staken of demonstreren?

Uit vraag en antwoord > Verlof

De uitslag van de Entreetoets

Uit vraag en antwoord > Leerlingvolgsysteem

Wat is het studiehuis?

Uit vraag en antwoord > Organisatie voortgezet onderwijs

Is schoolzwemmen verplicht?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Wie is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Religie op school

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Verwijdering leerling voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Verwijdering ivm gedrag

Wat is praktijkonderwijs?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze voortgezet onderwijs

Wat is de bewaartermijn van leerlinggegevens?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier basisonderwijs

Welke websites geven informatie over het eindexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Hoe kan ik mijn examen goed leren? Examentips!

Uit vraag en antwoord > Eindexamen en diploma

Hoe om te gaan met het schoolrapport?

Uit vraag en antwoord > Rapport(gesprek)

Wat meet een capaciteitenonderzoek (CAP)?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat zijn bij schoolverzuim de verschillen tussen absoluut, relatief, luxe- en signaalverzuim?

Uit vraag en antwoord > Leerplichtsanctie

Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over de voorschool, school, opleiding of instelling?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Wat kan ik doen als mijn kind wordt gepest op school?

Uit vraag en antwoord > Pesten

Kan ik nog een rugzak aanvragen voor mijn kind?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs uitgebreide informatie

Ouderkring passend onderwijs Amsterdam West

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Wat verwachten Amsterdamse ouders van Passend Onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Thuiszitten

Plan voor stedelijk toelatingsbeleid gepresenteerd

Blogbericht van 20 juni 2013

Eindstand aanmeldingen 1e ronde 2013

Blogbericht van 27 maart 2013

Tussenstand na 1e aanmeldweek 2013

Blogbericht van 12 maart 2013

Klachtbrief aan ASKO over pestklimaat Lidwina

Blogbericht van 12 juli 2011

Rietlanden wordt dependance Flevoparkschool

Blogbericht van 24 juni 2011

Basisscholen doen het beter en publiceren gegevens in Spiegel PO 2009-2010

Blogbericht van 9 december 2010

Nieuwe gegevens over schorsingen, verwijderingen en buitenleerlingen

Blogbericht van 17 september 2010

Actie tegen luxeverzuim rond kerstvakantie

Blogbericht van 17 december 2008

Welke testen zijn er voor toegang tot lwoo of pro? lat, cap en sem

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Wat is een zorgadviesteam (zat)?

Uit vraag en antwoord > Passend onderwijs voortgezet onderwijs

Wat is een deficiƫntie?

Uit vraag en antwoord > Overstap van voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs

Invoering van het vmbo

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Tips voor oudergesprek over Entreetoets

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

29 mei 2007: Bijspijkeren of dichtspijkeren?

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Wat is FODOK?

Blogbericht van 17 december 2006

Wat is duaal leren?

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs uitgebreide informatie