Tag: slug

Wat meet een capaciteitenonderzoek (CAP)?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat is praktijkonderwijs?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Heeft scholier recht om te staken of demonstreren?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

De uitslag van de Entreetoets

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Wat is het mbo?

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Wat betekent doubleren of zittenblijven voor uw kind?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Hoe kan ik mijn examen goed leren? Examentips!

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat kan ik doen als mijn kind wordt gepest op school?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Wie is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

De regels voor zittenblijven in het voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Welke adviezen kan een basisschool geven?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

De formele kanten van toelating tot voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Toelating

Wat zijn bij schoolverzuim de verschillen tussen absoluut, relatief, luxe- en signaalverzuim?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Wat is speciaal onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat zijn kenmerken van ADHD?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Onderwijsinspectie

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Welke concepten voor vernieuwend onderwijs zijn er?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Hoe om te gaan met het schoolrapport?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Kan ik nog een rugzak aanvragen voor mijn kind?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is het verschil tussen de voorschool en vroegschool? (VVE)

Uit vraag en antwoord > Voorschool

Welke websites geven informatie over het eindexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Klachten over eindexamen? Klachtenlijn 020-5244066 en website www.examenklacht.nl!

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Ouderkring passend onderwijs Amsterdam West

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Wat verwachten Amsterdamse ouders van Passend Onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Mag mijn kind een jaar langer kleuteren?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Ik heb een klacht over school (VO), wat kan ik doen?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Plan voor stedelijk toelatingsbeleid gepresenteerd

Blogbericht van 20 juni 2013

Eindstand aanmeldingen 1e ronde 2013

Blogbericht van 27 maart 2013

Tussenstand na 1e aanmeldweek 2013

Blogbericht van 12 maart 2013

Vanwege onvoldoende resultaten verplicht weg, maar nog geen nieuwe school, wat te doen?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Klachtbrief aan ASKO over pestklimaat Lidwina

Blogbericht van 12 juli 2011

Rietlanden wordt dependance Flevoparkschool

Blogbericht van 24 juni 2011

Basisscholen doen het beter en publiceren gegevens in Spiegel PO 2009-2010

Blogbericht van 9 december 2010

Nieuwe gegevens over schorsingen, verwijderingen en buitenleerlingen

Blogbericht van 17 september 2010

Wat zijn de kerndoelen van speciaal onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Verwijdering leerling voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Sancties

Religie op school

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

Klacht over basisschool

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Is schoolzwemmen verplicht?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Hoe wordt de voor- en naschoolse opvang georganiseerd?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Actie tegen luxeverzuim rond kerstvakantie

Blogbericht van 17 december 2008

Wat is een LOOT school?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Wat is de bewaartermijn van leerlinggegevens?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Welke testen zijn er voor toegang tot lwoo of pro? lat, cap en sem

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Wat is een zorgadviesteam (zat)?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Invoering van het vmbo

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Wat is het studiehuis?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Wat is een deficiëntie?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Wat is dyscalculie?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs