Nieuwe ouderambassadeur voor gemengde scholen in Amsterdam

Geplaatst door OCO op 16 september 2009

Met ingang van 16 september 2009 zal Monique Hoogland voor Stichting Kleurrijke Scholen gaan werken als ouderambassadeur Amsterdam.

Haar voorganger Caroline Vonk heeft de afgelopen anderhalf jaar de Amsterdamse ouderinitiatieven voor gemengde buurtscholen op de kaart gezet. Ouderinitiatieven zijn groepen ouders die hun kinderen gezamenlijk aanmelden op een te witte of een te zwarte school. Mede door hun inzet wordt het voor kinderen mogelijk om ‘samen naar school te gaan’ in hun eigen buurt. Door een aantal jaar intensief lobbyen (andere ouders verleiden om hun kind op de school te plaatsen) èn door samen met de school te blijven werken aan onderwijskwaliteit en een gedifferentieerd lesaanbod, lukt het een aantal scholen om samen met ouders duurzaam gemengd te worden. Steeds meer ouders worden enthousiast om zich hier samen met ‘hun’ school voor in te zetten.

Westerparkschool
Monique Hoogland, zelf ouder op de Westerparkschool, zal als ouderambassadeur deze ouders met raad en daad bijstaan en hen vooral praktische ondersteuning aanbieden. Monique Hoogland is bereikbaar via amsterdam@kleurrijkescholen.nl

Caroline Vonk blijft als Algemeen Bestuurslid betrokken bij de Stichting Kleurrijke Scholen. Vonk:”Ik zie dat er veel ouderinitiatieven zijn in Amsterdam, en ik heb de afgelopen periode met veel inzet en plezier voor de Stichting Kleurrijke Scholen gewerkt. Ik zie voor Monique heel goede mogelijkheden om de komende tijd tot heel veel hulp bij de uitvoering van alle ideeën van die ouderinitiatieven te komen!”

Kleurrijke scholen
De landelijk werkende Stichting Kleurrijke Scholen komt op voor de belangen van ouders met kinderen op een mengende school. Momenteel werken verspreid over de Randstad, Utrecht en Noord Brabant zo’n 100 vrijwillige oudergroepen aan mooier gekleurde buurtscholen. In een toenemend aantal gemeenten ondersteunt en initieert Kleurrijke Scholen dit soort oudergroepen. In Amsterdam organiseert Kleurrijke Scholen onder andere regelmatig uitwisselingsbijeenkomsten voor Amsterdamse oudergroepen, samen met OCO en het Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen.

Meer artikelen over Blog