Nieuwsbrief Kleurrijke Scholen mei 2008

Geplaatst door OCO op 6 juni 2008

In deze nieuwsbrief wordt de Amsterdamse ouderambassadeur Caroline Vonk voorgesteld, zij is moeder op de basisschool de Corantijn en trekker van het ouderinitiatief aldaar.

Verder in het mei-nummer van de nieuwsbrief Kleurrijke scholen:
• Even voorstellen: ouderambassadeurs in vier steden
• Hoe doe je dat? Omgaan met de pers
• Gemengde school verdient meer dan digitaal schoolbord
• Geen woorden maar daden
• Agenda: leerzame uitjes

Nieuwsbrief Kleurrijke Scholen is het digitale magazine van Stichting Kleurrijke Scholen. De nieuwsbrief komt 3 tot 4 keer per jaar uit en wordt per e-mail verspreid onder ouders, scholen, gemeenten en ieder ander die bezig is met of geïnteresseerd is in Kleurrijke Scholen.

Stichting Kleurrijke Scholen ondersteunt landelijk en plaatselijk ouders die actief zijn om in hun woonplaats een te zwarte of te witte school te mengen. Met een groeiende website, een nieuwsbrief, een jaarlijks terugkerend congres, een bewustwordingscampagne en met op-maat ondersteuning biedt Kleurrijke Scholen erkenning, deskundigheidsbevordering, ondersteuning en uitwisselingsmogelijkheden aan circa 80 oudergroepen verspreid over de Randstad, Gelderland en Noord Brabant.

Redactieadres: info@kleurrijkescholen.nl

Nieuwsbrief Kleurrijke Scholen mei 2008

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog