Noordmansschool voldoende volgens inspectie

Geplaatst door OCO op 22 juni 2011

Directeur Riet: ‘Van zwak naar voldoende is een beloning voor onze inzet’. Noordmans heeft een goede beoordeling gekregen van de onderwijsinspectie. De school is daarmee ‘groen’ in de ogen van de inspectie en hoort niet langer thuis in de categorie zwakke scholen. De school scoort nu voldoende op alle normindicatoren van de inspectie.

Directeur Pascal Riet en team werken verder aan kwaliteit
‘We zijn ontzettend blij met deze succesvolle uitslag, maar we zijn nog niet klaar’, legt directeur Pascal Riet uit. ‘Onze verwachtingen zijn hoog. Het doel is om kinderen uit onze buurt in de toekomst excellent onderwijs te bieden. De samenwerking binnen het team en hun tomeloze inzet is essentieel geweest voor het resultaat dat nu geboekt is. Daar gaan we de komende tijd verder aan werken’.

AMOS en Kwaliteitsaanpak Amsterdam werpt vruchten af
Han Elbers, Voorzitter van het College van Bestuur van AMOS: ‘Dit resultaat bewijst dat de forse inspanningen binnen AMOS in samenwerking met de kwaliteitsaanpak vanuit de gemeente, vruchten afwerpt. Ook de komende tijd blijven we ons stevig inzetten om de kwaliteit van het onderwijs in Amsterdam verder te verbeteren. We zijn dan ook erg enthousiast dat nog zo’n vijftien AMOS-scholen in het verbetertraject van de Kwaliteitsaanpak Amsterdam zijn opgenomen.’

Belangrijke verbeteringen op drie onderdelen
De afgelopen jaren heeft de Noordmans zich ingezet om een drietal punten te verbeteren. Als eerste werd er gewerkt aan de vaardigheden van de leerkrachten door de kwaliteit van instructies te verhogen. Ten tweede ging de zorgbegeleiding vooruit. Tot slot scoort de school nu voldoende op het zwaarwegende onderdeel: leerresultaten. Zo lag de uitslag van de CITO-toets dit jaar boven het landelijk gemiddelde.

Over AMOS
De Noordmansschool is onderdeel van AMOS (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep), een groot Amsterdams schoolbestuur voor levensbeschouwelijk primair onderwijs.

Meer artikelen over Blog