OCO op bezoek bij IJdoornschool

Geplaatst door OCO op 17 september 2012

Op donderdag 13 september 2012 was OCO in de ouderkamer van de IJdoorn aanwezig om informatie te geven aan ouders over OCO. De ouderkamer was die ochtend gereserveerd van kwart voor 9 tot 10 uur. Lidewij Koren heeft tijdens deze bijeenkomst verteld waar OCO voor staat en waar deze organisatie zich voor inzet. Ouders hadden tijdens deze bijeenkomst de gelegenheid vragen te stellen en meningen te delen.

Zeer positief was om te zien hoe de ouders betrokken worden bij het leerwerk van hun kind op de IJdoornschool. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen een boekje mee naar huis. In dit boekje bevinden zich werkbladen waar de kinderen ook mee in de klas werken. Het is de bedoeling dat de ouders binnen twee weken het werkblad hebben doorgenomen met hun kind en dat de opdrachten netjes zijn gemaakt. De ene ouder vindt dit lastig, met vier kinderen gaat daar heel wat tijd in zitten. De andere ouder is juist dankbaar, op deze manier wordt zij betrokken bij het leerwerk van haar kind.

Welk onderwerp ook ter sprake kwam tijdens deze bijeenkomst was het ‘continurooster’. Een groep ouders op de IJdoorn is voorstander van dit rooster, tijdens deze bijeenkomst was er dus meteen de mogelijkheid vragen aan Lidewij te stellen met betrekking tot de voor- en nadelen van het continurooster. Daarbij is er ook gesproken over de ouderbijdrage, het leerlingendossier en over taalachterstand. De IJdoornschool probeert taalachterstand te voorkomen door leerlingen onder andere een woordenlijst mee naar huis te geven. Deze woordenlijst bevat woordjes die leerlingen op een bepaalde leeftijd moet kennen. Het is dan natuurlijk de bedoeling dat de ouders hun kind laat oefenen met deze woorden.

Ouders hebben ook hun mening kunnen geven met betrekking tot het functioneren van de school, OCO slaat deze meningen op in haar bestand en die meningen kunnen weer voor andere ouders van belang zijn tijdens het kiezen van een basisschool. Na afloop mochten de ouders nog wat leuke producten van OCO mee naar huis nemen, zoals de kalender en de scholengids.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog