Medezeggenschap en noodmaatregelen lerarentekort

Geplaatst door Mira Huussen op 27 januari 2020
Aankondiging – Woensdagavond 29 januari 2020 organiseert Raadgevers, het medezeggenschapsplatform van OCO, een Ronde Tafel bijeenkomst die openstaat voor alle ouders in de MR en GMR. Onze Ronde Tafels zijn een plek om kennis op te doen en andere ouders die actief zijn in de medezeggenschap binnen het Amsterdamse onderwijs te ontmoeten. Dit keer is het thema ‘Medezeggenschap en noodmaatregelen lerarentekort’.

Lerarentekort

Het lerarentekort laat zich voelen in Amsterdam. In de politiek en media een terugkerend onderwerp en – als het goed is – ook in de medezeggenschap. Daar worden de plannen besproken voor jouw school. Wat doet de school nu om incidentele tekorten te voorkomen? En wat gaat er gebeuren als er straks structureel niet meer genoeg leraren zijn om les te geven: meer klassenassistenten inzetten, een vierdaagse lesweek?

Positie (G)MR

Scholen worstelen met het lerarentekort en voelen zich steeds vaker genoodzaakt noodmaatregelen te treffen. Wat is dan de positie van de (G)MR? Zijn er al medezeggenschapsraden aan wie noodmaatregelen zijn voorgelegd en hoe gingen die daarmee om?

Instemmingsrecht op noodplan

Maandag 27 januari 2020 is het Noodplan lerarentekort Amsterdam verschenen dat richtinggevend is voor de nog te maken concrete keuzes binnen de schoolbesturen en op de scholen. Hoever in de besluitvorming zijn we nu eigenlijk? Wanneer is de medezeggenschap aan zet? Er zijn veel medezeggenschapsaspecten te bedenken als het gaat om een noodplan voor het lerarentekort, maar één ding is zeker: Een noodplan dat het onderwijs ingrijpend wijzigt is een wijziging van het schoolplan en daarop heeft de medezeggenschap instemmingsrecht.

Programma

We starten de bijeenkomst met gastspreker Lotte Terwel, programma-manager Lerarenagenda bij de gemeente. Zij bespreekt de laatste cijfers en trends en enkele hoofdpunten uit het recent tot stand gekomen Amsterdamse noodplan. Daarna is er veel ruimte voor het delen van kennis en ervaringen uit de praktijk. Vanuit OCO zullen we een aantal (wettelijke) uitgangspunten aanreiken voor de behandeling in de (G)MR. Aansluitend op de bijeenkomst is er gelegenheid voor een drankje aan de bar.

Doel van de bijeenkomst

Met deze bijeenkomst willen we de betrokkenheid van ouders in de medezeggenschap bij noodplannen vergroten en uitwisseling van kennis en ervaring faciliteren. Ook hopen we vragen te verzamelen die bij de verdere uitwerking van de noodplannen beantwoord moeten gaan worden.

Plaats en locatie

De bijeenkomst vindt plaats in Pakhuis de Zwijger op woensdagavond 29 januari 2020 om 19.30 uur. Toegang is gratis maar aanmelden is verplicht. De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor ouders die actief zijn in de medezeggenschap.

Ga naar het aanmeldformulier (Google Docs) om je te registreren voor de bijeenkomst op 29 januari 2020.
Dit is een update van een eerdere aankondiging op 6 december 2019 van de Ronde Tafel bijeenkomst van Raadgevers die plaatsvindt op 29 januari 2020.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog