OCO publiceert boekje ‘Rechten en plichten’ over de juridische positie van ouders

Geplaatst door OCO op 1 november 2009
OCO krijgt veel vragen over de juridische positie van ouders. Wat mogen ouders van school verwachten? En andersom?

Rechten en plichten

Een goede relatie tussen ouders en school is belangrijk. Onderzoek heeft aangetoond dat dit de leerprestaties van het kind ten goede komt. Ouders en school moeten zich daarvoor inspannen. Om als ouder een gelijkwaardige partner van school te zijn, is het goed als u op de hoogte bent van uw rechten en plichten. OCO heeft een start gemaakt door een aantal rechten en plichten van ouders (en leerlingen) bij elkaar te zetten. In de meeste gevallen is het antwoord in de concrete situatie ingewikkelder. Maar dit boekje geeft een eerste aanzet.

Download

Bekijk het pdf bestand van het boekje Rechten en plichten van ouders en leerlingen in het Amsterdamse onderwijs, Een eerste antwoord, OCO 2009.

Naschrift

Geactualiseerde versies van deĀ artikelen zijn ook afzonderlijk te raadplegen in de categorie ‘Rechten en Plichten’ op het Vraag & Antwoord gedeelte vanĀ de website van OCO.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog