19 januari 2012: Onderwijsdebat havo-vwo in Nieuw-West

Op donderdagavond 19 januari 2012 wordt in de aula van Het Hervormd Lyceum West een onderwijsdebat georganiseerd over het middelbaar onderwijs in Amsterdam Nieuw-West. De centrale vraag daarbij zal zijn: waarom fietsen HAVO en VWO leerlingen uit dit stadsdeel naar Amsterdam Zuid of Centrum? Of, om het anders te formuleren: wat voor onderwijsvoorziening is er in Nieuw-West nodig om HAVO/VWO leerlingen in het eigen stadsdeel naar de middelbare school te laten gaan?

Het debat is bedoeld voor ouders uit Nieuw-West met kinderen in groep 7 en/ 8 van de basisschool én voor medewerkers van basisscholen.

In het panel nemen o.a. zitting:
Lodewijk Asscher (wethouder onderwijs)
Paul Scheffer (publicist grootstedelijke problematiek)
Gespreksleider: Frank Kalshoven (journalist en inwoner Nieuw-West)