19 januari 2012: Onderwijsdebat havo-vwo in Nieuw-West

Geplaatst door OCO op 19 januari 2012

Op donderdagavond 19 januari 2012 wordt in de aula van Het Hervormd Lyceum West een onderwijsdebat georganiseerd over het middelbaar onderwijs in Amsterdam Nieuw-West. De centrale vraag daarbij zal zijn: waarom fietsen HAVO en VWO leerlingen uit dit stadsdeel naar Amsterdam Zuid of Centrum? Of, om het anders te formuleren: wat voor onderwijsvoorziening is er in Nieuw-West nodig om HAVO/VWO leerlingen in het eigen stadsdeel naar de middelbare school te laten gaan?

Het debat is bedoeld voor ouders uit Nieuw-West met kinderen in groep 7 en/ 8 van de basisschool én voor medewerkers van basisscholen.

In het panel nemen o.a. zitting:
Lodewijk Asscher (wethouder onderwijs)
Paul Scheffer (publicist grootstedelijke problematiek)
Gespreksleider: Frank Kalshoven (journalist en inwoner Nieuw-West)