Onderwijshulpverlener Bureau Jeugdzorg op scholen voortgezet onderwijs

Geplaatst door OCO op 12 november 2006

Via de onderwijshulpverlener kunnen leerlingen, ouders, leerkrachten en zorgcoördinatoren snel en eenvoudig contact leggen met de jeugdzorg.

Bureau Jeugdzorg vindt het belangrijk dat jongeren op de plek waar zij de meeste tijd doorbrengen terecht kunnen voor informatie, advies en hulp. Daarom is er een onderwijshulpverlener van Bureau Jeugdzorg op scholen voor het voortgezet onderwijs aanwezig, elke week op vaste tijdstippen. Zo kunnen leerlingen, ouders, leerkrachten en zorgcoördinatoren snel en eenvoudig contact leggen met de jeugdzorg.

De onderwijshulpverlener is er voor zowel eenvoudige vragen als meer ingewikkelde problemen. Is er voldoende tijd, dan geeft hij zonodig zelf kortdurende hulp. Lukt dit niet, dan helpt hij met het bepalen van de aard en ernst van het probleem (indicatiestelling) en organiseert hij eventuele verdere hulp. Dit kan hulp van Bureau Jeugdzorg zijn, maar ook van andere instellingen. De coördinatie hiervan en het contact tussen de school en de andere instelling wordt geregeld door de onderwijshulpverlener van Bureau Jeugdzorg. Daarbij neemt deze deel aan het zorgoverleg op de school.
In samenwerking met instellingen voor maatschappelijke dienstverlening ondersteunt Bureau Jeugdzorg ook het opzetten van zorgstructuren op diverse Regionale OpleidingsCentra (ROC).

Onderwijshulpverlening in het voortgezet onderwijs
T: 06 5331 5427 Dhr. V. Fafieanie
020 515 8084 Dhr. F. Louwersheimer
E: v.fafieanie@bjaa.nl
f.louwersheimer@bjaa.nl
[url=http://www.bjaa.nl]www.bjaa.nl[url]

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog