Onderzoek naar voorkeurslijsten Centrale Loting en Matching: vul de vragenlijst in!

Geplaatst door Lidewij Koren op 29 maart 2023
Onderzoekers aan de Vrije Universiteit doen al een aantal jaar onderzoek naar de Centrale Loting en Matching in het voortgezet onderwijs in Amsterdam. Momenteel onderzoeken zij hoe voorkeurslijsten tot stand komen. Waar letten ouders en leerlingen op bij de schoolkeuze? Het doel van dit onderzoek is om een goed beeld te krijgen van de voorkeuren van ouders en leerlingen. Wilt u een bijdrage leveren aan dit onderzoek? Vul dan uiterlijk 5 april 2023 (anoniem) de vragenlijst in.

Doel van onderzoek naar voorkeurslijsten

Leerlingen die in Amsterdam naar een school voor voortgezet onderwijs willen doen mee aan de Centrale Loting en Matching. Zij vullen hiervoor een voorkeurslijst in met vier, zes of twaalf scholen en leveren die vervolgens digitaal in. Daarna vindt de loting plaats via een computer.

De Vrije Universiteit doet momenteel onderzoek naar de voorkeuren en voorkeurslijsten van leerlingen en ouders. Waarom zijn bepaalde scholen populairder dan andere scholen? En welke kenmerken bepalen of een school hoog of laag op de voorkeurslijst terecht komt? Het doel van het onderzoek is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de voorkeuren van ouders en leerlingen, zodat scholen daar in de toekomst beter op kunnen inspelen.

Link naar online vragenlijst

Onderdeel van het onderzoek is een vragenlijst voor ouders van leerlingen die dit jaar of vorig jaar de overstap maakten naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam. Wilt u ook een bijdrage leveren aan dit onderzoek? Vul dan (anoniem) de online vragenlijst in:

https://vueconomics.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3I36kTDAMuNJVXw.

Hoe meer ouders deze vragenlijst invullen hoe meer inzicht de onderzoekers krijgen in de voorkeuren van ouders en leerlingen en de mismatch tussen vraag en aanbod in het voortgezet onderwijs in Amsterdam.

De vragenlijst kan worden ingevuld tot en met 5 april 2023. De dag daarna krijgt u te horen op welke school uw kind is ingeloot.

Vragen of contact over onderzoek voorkeurslijsten

Voor eventuele vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Prof. Dr. Bas van der Klaauw (b.vander.klaauw@vu.nl). Het onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd vanuit de Vrije Universiteit. Er is geen opdrachtgever bij betrokken.

Prof. Dr. Bas van der Klaauw doet al jaren onderzoek naar de Centrale Loting en Matching in Amsterdam. Jaarlijks publiceert hij een rapport met een beschrijvende analyse van de loting. Een overzicht van deze rapporten staat in het artikel: ‘Wetenschappelijke rapporten over matching en loting in Amsterdam.’

Meer artikelen over Blog