OPDC De Pont moet sluiten

Geplaatst door OCO op 4 april 2008

Per 1 augustus 2008 zal OPDC De Pont worden gesloten. De oorzaak daarvan zijn de huisvestingproblemen en de teruglopende leerlingaantallen. Alle leerlingen die nu op De Pont zitten maken het schooljaar tot aan de zomervakantie gewoon af. In de meeste gevallen zullen de leerlingen na de zomervakantie naar hun “stamschool” gaan. Dit is de school waar de leerling staat ingeschreven (Rosa, Clusius, Bredero, IJdoorn). Alle adviesgesprekken met de ouders en de leerlingen zijn al geweest.

Wat betekent dit voor de leerlingen van De Pont?

Leerlingen die dit jaar zijn aangemeld voor De Pont en die volgend schooljaar (2008/2009) zouden komen worden niet geplaatst
Advies: neem contact op bij de school voor voorgezet onderwijs waar de leerling is aangemeld of met de basisschool waar het kind nu zit.

Leerlingen die dit jaar in de eerste klas zitten met het advies “volgend jaar OPDC De Pont, tweede leerjaar”
Deze leerlingen worden het volgend schooljaar zo goed mogelijk opgevangen door hun “stamschool” (= de school waar de leerling is aangemeld). De ouders van deze leerlingen krijgen hierover bericht van de stamschool.

Leerlingen die dit jaar in de eerste klas zitten en die het advies hebben “volgend jaar doorstromen naar het voortgezet onderwijs”
Deze leerlingen maken het schooljaar gewoon op OPDC De Pont af en zij worden volgend jaar op hun volgende school verwacht. Vanuit OPDC De Pont wordt de overdracht geregeld. De ouders en de leerlingen krijgen hierover bericht van de volgende school.

Leerlingen die dit jaar in de tweede klas zitten en het bericht hebben gekregen “volgend jaar doorstromen naar hun stamschool”
Zij maken dit schooljaar ook af en gaan volgend jaar naar hun stamschool. De overdracht naar die stamscholen wordt verzorgd vanuit OPDC De Pont. Ambulante begeleiding zal vanaf volgend jaar niet meer mogelijk zijn. Ouders en leerlingen krijgen hierover bericht van hun “nieuwe” school.

De info over de gevolgen voor de leerlingen is afkomstig van de website van OPDC De Pont

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog