Aanmelding van nieuwkomers op school

Geplaatst door Kaja Sariwating op 25 mei 2018
Alle kinderen in Nederland moeten naar school vanwege de leerplicht. Ook voor kinderen tussen de 5 en 18 jaar die nieuw in Nederland zijn, geldt de leerplicht. Ouders kiezen een basisschool die zij zelf prettig vinden. Soms volgt een leerling tijdelijk les in een nieuwkomersklas om eerst de Nederlandse taal te leren. Leerlingen vanaf 12 jaar kunnen terecht bij een internationale schakelklas voor extra taalles.

Een leerling kan ook gedurende het schooljaar aangemeld worden voor een opvanggroep of taalklas. Een nieuwkomer blijft altijd tijdelijk in deze groep. Soms wordt een intake-gesprek of test voor leerlingen in het voortgezet onderwijs gebruikt. Dit is toegestaan.

Nieuwkomers ook leerplichtig

In Nederland geldt een leerplicht. Iedereen tussen de 5 en 18 jaar moet verplicht ingeschreven staan bij een school en deze school regelmatig bezoeken. De leerplicht geldt ook voor nieuwkomers. De leerplicht maakt namelijk geen onderscheid tussen nationaliteit. Als je in Nederland woont, dan moet je hier ook naar school.

Aanmelden basisschool

De aanmelding van een nieuwkomer is eigen vergelijkbaar met de aanmelding van ieder kind in Nederland. Ouders melden hun kind aan bij hun school van voorkeur. Meestal wordt hiervoor een inschrijfformulier gebruikt. Na aanmelding ontvangen de ouders een brief over de toelating. In sommige gevallen wordt een kind geweigerd. Dit is toegestaan.

Tijdelijke opvanggroep

Soms komt een kind in aanmerking voor een nieuwskomersgroep. Dit is een tijdelijke opvangroep waar kinderen de Nederlandse taal kunnen leren. In deze klas wordt extra aandacht besteed aan taal. Een kind komt in aanmerking voor deze groep als hij of zij:

  • minimaal 6 jaar is
  • geen Nederlands spreekt
  • en korter dan 1 jaar in Nederland is

Kinderen komen in aanmerking voor de nieuwkomersgroep als zij aan alle voorwaarden voldoen. De nieuwkomersgroep is altijd tijdelijk. Een kind keert altijd terug naar de school van inschrijving. Kinderen jonger dan 6 jaar gaan ‘gewoon’ naar de kleuterklas.

Overzicht van tijdelijke opvanggroepen in Amsterdam

In alle stadsdelen zijn tijdelijke opvanggroepen om de Nederlandse taal te leren. Aanmelding verloopt altijd via de school waar ouders hun kind uiteindelijk naar school willen laten gaan. Dat kan een school zijn met een opvanggroep, maar dat hoeft niet.

Nieuw West

Noord

Oost

West

Zuid

Zuidoost

Wachtlijst

Het meldpunt streeft ernaar aangemelde kinderen te verwijzen naar een nieuwkomersklas in het stadsdeel van de stamschool. Dat is niet altijd mogelijk in verband met beperkte plaatsen per nieuwkomersklas. Als er geen plaats is in de nieuwkomersklas in het eigen stadsdeel, zoekt het meldpunt een plek in één van de nieuwkomersklas in de andere stadsdelen.

Procedure voor aanmelding van nieuwkomers in VO

Kinderen vanaf 12 jaar worden opgevangen in een internationale schakelklas. Na de aanmelding wordt een kind eerst getest door de school, zodat diens niveau kan worden bepaald. Een intake-gesprek kan onderdeel uitmaken van de toelating. In het eerste jaar krijgen leerlingen ongeveer 18 uur taalles (Nederlands). Aan het eind van het eerste jaar gaat de leerling naar een vervolgklas. Welke klas dat wordt, dat hangt af van het niveau en de resultaten. Uitgangspunt is dat leerlingen binnen 2 tot 3 jaar doorstromen naar het regulier onderwijs. Er zijn momenteel vier scholen met een internationale schakelklas.

Schakelklassen in Amsterdam

Bron: Stroomschema Centraal meldpunt nieuwkomers basisonderwijs, versie augustus 2020 van Het ABC. Zie voor meer info de themapagina Nieuwkomers op de website van Het ABC.