OSVO gaat lijst publiceren van scholen met plek

Geplaatst door Menno van de Koppel op 9 juni 2015
De OSVO, het overlegorgaan van de Amsterdamse schoolbesturen in het voortgezet onderwijs (en MBO), heeft aangekondigd snel met een lijst te komen met scholen waar na de matching nog plaats is. De OSVO heeft opnieuw herhaald dat ruilen niet is toegestaan.

Het ‘enige antwoord’ van de OSVO

Bij de matching is 99% van de leerlingen in de top 5 van de opgegeven voorkeuren geplaatst en ongeveer 1% van de leerlingen is op een lagere plek terechtgekomen op positie #6, #7 of #8. Er is ook een groep van circa (exact aantal nog niet bekend) 60 leerlingen die buiten de lijst is geplaatst. Sommigen daarvan hadden wel een behoorlijk aantal voorkeuren opgegeven. Anderen hadden slechts 1 of 2 voorkeuren ingevuld in de hoop daarmee plaatsing af te dwingen op hun voorkeurschool. Tevergeefs, het matchingsysteem beloont geen strategisch keuzegedrag. In een persbericht van dinsdagochtend 9 juni 2015 herhaalt de OSVO dat ruilen niet is toegestaan. Ook schrijft de OSVO dat ouders die ontevreden zijn met een lage plaatsing of ‘at random’ plaatsing hun plaatsing kunnen intrekken en terecht kunnen op een school waar nog plaatsen vrij zijn:

“Nu begrijpen we dat er ouders en leerlingen ontevreden zijn met de plaats waarmee ze gematcht zijn, omdat deze niet hoog genoeg op hun voorkeurslijst staat. Ook kan het zijn dat leerlingen ad random zijn geplaatst op een school omdat hun voorkeurslijst niet lang genoeg was. Het enige antwoord dat wij daarop hebben, is dat ouders de plaatsing in kunnen trekken en dat zij zich melden bij een school waar na de matching nog open plaatsen zijn. Als ouders willen weten op welke scholen nog open plekken zijn, kunnen zij de OSVO-website raadplegen. Op deze website staan ook antwoorden op veel gestelde vragen over de matching gepubliceerd.”

Veel vragen

Het streven bij de matching was om een zo groot mogelijke groep binnen top 3 voorkeur geplaatst te krijgen, een plaatsing binnen de top 5 voor een klein percentage werd vooraf nog als acceptabel gezien, plaatsing daarbuiten niet. Dat is ook het beeld wat ontstaat uit de vele vragen die OCO deze dagen binnenkrijgt van ouders van wie de leerlingen buiten hun top 5 geplaatst is. Het formele advies van OCO is dat deze ouders recht hebben om bezwaar aan te tekenen bij de school van aanmelding, hun 1e voorkeur. Dat is de school die de aanmelding in behandeling heeft genomen. Bovendien heeft de OSVO geen centrale commissie ingesteld die een bezwaar of een klacht over de matching kan behandelen. De OSVO biedt tot nu toe alleen tijdelijk de mogelijkheid om met vragen te bellen, van maandag 8 juni t/m woensdag 10 juni, naar telefoonnummer 020-811 9925 of 020-811 9926.

Behoefte aan individuele bemiddeling via hulploket OSVO

Veel ouders geven aan behoefte te hebben aan individuele bemiddeling naar een passende plek, hopelijk gaat de OSVO hier in ieder geval voor schrijnende gevallen alsnog in voorzien. De OSVO wijst in het persbericht van 9 juni 2015 op de reservelijsten die scholen moeten hanteren om ongebruikte plaatsen toe te wijzen. Nu meer kinderen dan verwacht buiten de top 5 zijn geplaatst zou de OSVO moeten overwegen om vrijvallende plaatsen eerst toe te wijzen aan kinderen buiten de top 5.

Update dinsdag 9 juni 2015 18:00 uur
Wijze van plaatsing op open plekken nog onderwerp van overleg

Vanochtend verklaarde een woordvoerder van de OSVO desgevraagd dat bij de nog beschikbare plekken het principe zou gelden van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Aan het einde van de middag werd deze verklaring herroepen. De OSVO voert op dit moment overleg over de lijst beschikbare plekken en de wijze van plaatsing. Mogelijk gaat de OSVO onder druk van de gemeente en ouders ook meer begeleiding bieden bij het vinden van een passende plek in schrijnende gevallen. Zodra hierover meer bekend is volgt een update van dit bericht.