OSVO voldoet aan maatschappelijk verzoek en kiest voor ‘matching 2.0’

Geplaatst door OCO op 27 november 2015
Het overlegorgaan van de Amsterdamse schoolbesturen voor voortgezet onderwijs, OSVO, voldoet aan het maatschappelijk verzoek om een aangepaste versie van matching te gebruiken voor de toewijzing van scholen aan nieuwe brugklassers. OSVO herziet daarmee het eerdere besluit om in een eerste ronde te gaan loten volgens het Bostonalgoritme en daarna de uitgelote leerlingen in een tweede ronde te plaatsen via matching. OSVO volgt met dit besluit de wens van de meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad en de oproep van de groep ouders Petitie voor Matching. Daarbij vraagt de OSVO gemeente Amsterdam om praktische ondersteuning bij de uitvoering van de matching.

De tekst hieronder bestaat uit het persbericht van OSVO getiteld “Osvo herziet besluit plaatsingsprocedure en volgt Amsterdamse gemeenteraad in wens tot matching“, de tussenkopjes zijn van OCO.

Nu toch matching voor toewijzing van scholen aan nieuwe brugklassers

De Amsterdamse middelbare scholen verenigd in Osvo gaan toch weer matchen om middelbare scholieren op een school van keuze te laten komen. Bij matching vullen kinderen een voorkeurslijst van meerdere scholen in, waarna de computer een zo gunstig en eerlijk mogelijke verdeling uitrekent. Vorig jaar werd ook gematched, maar volgens een ander algoritme. Met de nu gekozen variant komen nog meer leerlingen op de school van eerste voorkeur, maar er zullen ook meer kinderen zijn die behoorlijk lager op hun voorkeurslijst komen. In ieder geval ontstaat niet het probleem dat achteraf tussen leerlingen geruild kan worden voor een beter resultaat.

Behoefte aan ondersteuning door gemeente

Osvo gaat nog wel eerst met de wethouder van onderwijs Simone Kukenheim overleggen over de praktische ondersteuning die de scholen van de gemeente gaan krijgen voor de uitvoering van de matching. Concreet zal van de gemeente gevraagd worden om samen met Osvo een centrale projectorganisatie, de voorlichting naar ouders en kinderen en de klachtenafhandeling op zich te nemen.

Politieke en maatschappelijke steun

Een brede meerderheid in de gemeenteraad gaf aan de wethouder van onderwijs te kennen voor deze variant van matching te zijn. De wethouder vroeg Osvo vervolgens om het op 29 oktober gepubliceerde besluit om terug te keren naar loting, te heroverwegen. Met het gewijzigde besluit in het voordeel van de matchingvariant hoopt Osvo voor dit jaar te kunnen reken op politieke en maatschappelijke steun bij de uitvoering, maar vooral ook voor de resultaten van de plaatsing.

Matching 2.0

Het gekozen systeem heeft ook de voorkeur van een grote groep ouders die via een petitie kenbaar maakte matching te willen behouden, in een variant die zij matching 2.0 noemen. Deze variant wordt DA STB of RSD genoemd. DA STB werd eerder dit jaar in een wetenschappelijke analyse ten behoeve van de evaluatie door Osvo vergeleken met DA MTB, dat in de matching van 2015 werd toegepast. DA STB kwam onlangs als tweede uit de bus in de zoektocht van Osvo naar een plaatsingsprocedure voor 2016. Voor de voor en nadelen word verwezen naar http://www.verenigingosvo.nl/wp-content/uploads/2013/09/Evaluatie_Matching_simulaties.pdf

Toelichting op eerder besluit dat nu wordt teruggedraaid

Osvo heeft steeds haar besluit om vorig jaar te matchen verdedigd door te wijzen op het uitgangspunt van een zo optimaal en eerlijk mogelijke verdeling van de schaarse plekken op scholen waar meer kinderen zich inschrijven dan er plekken zijn. Na een storm van protest over het systeem, de uitvoering en voorlichting daarover koos Osvo na uitgebreide evaluatie en in overleg met de gemeente voor een combinatie van loten en matchen. Hierbij zouden leerlingen in een eerste ronde zonder voorkeurslijst kunnen loten voor hun school van keuze, waarna een relatief kleine groep van circa 500 kinderen via matching geplaatst zou worden op de scholen waar dan nog plaatsen beschikbaar zijn. Deze tweede ronde zou uitgevoerd worden volgens het systeem waarmee nu de gehele groep leerlingen wordt geplaatst.

Eén reactie

  • Gepost door Paul Vinkenoog op 27 november 2015 om 23:49 | Permalink

    Het is enigszins verwarrend dat in het persbericht wordt gezegd dat het OSVO eerst van plan was om de in de eerste ronde uitgelote kinderen te plaatsen via matching. Tot nu toe was het verhaal dat de uitgelote kinderen na stevige begeleiding een keuzelijst zouden opstellen waarbij nadrukkelijk ook strategisch gekozen kon worden. Kortom, Boston.
    Omdat de in de losse eerste ronde vergeven plaatsen definitief zouden zijn, kwam dit hele systeem dus neer op ‘Boston met een knip’. Vreemd dat het OSVO zelf dit nu blijkbaar niet meer helder op het netvlies heeft.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog