Petitie voor matching

Geplaatst door OCO op 5 november 2015
Een nieuwe groep ouders staat op om zich uit te spreken over de lotingproblematiek. De opstellers van de petitie vinden matching rechtvaardiger dan het lotingsysteem waartoe de schoolbesturen recent hebben besloten, waarbij leerlingen maar één school mogen opgeven. De keuze van de schoolbesturen bestempelen deze ouders als “een stap terug”.

Websites

Er is een pagina op Facebook geopend en een petitie aangemaakt:

Matchen is ook loten

Een kanttekening hierbij is dat matching op zichzelf ook een vorm van loting is. Afgelopen schooljaar was het beperken van het aantal leerlingen dat op een lage voorkeursschool terecht komt het uitgangspunt van de matching. Na een storm van kritiek en een rechtszaak hebben de schoolbesturen dit jaar gekozen voor maximale plaatsing op 1e voorkeur als uitgangspunt voor de loting. Daarbij is de ‘1e voorkeur’ niet noodzakelijk de ‘echte voorkeur’, in het gekozen systeem moeten ouders ‘strategisch kiezen’.

Aandacht in Het Parool

Een van de woordvoerders van deze nieuwe groep ouders is Anne Gram. In Het Parool van 4 november 2015 zei zij:

“Ik had echt niet zien aankomen dat er weer voor loting zou worden gekozen. Dit is een stap terug. Nu krijg je weer een verliezerssysteem, waarbij de uitgelote kinderen uit scholen moeten kiezen waar ze niet naartoe willen. Ik heb het idee dat alleen een niet-representatieve groep ontevreden ouders in de evaluatie-enquête zijn opgenomen. Dat geeft een vertekend beeld.”

Update: Position Paper

Update: Op 11 november 2015 publiceerde de oudergroep deze Position paper voor aangepaste matching.

Eén reactie

  • Gepost door Tikkie terug op 3 december 2015 om 19:54 | Permalink

    1880 ouders/verzorgers hebben de petitie getekend. Een absoluut niet representatieve groep. En daar luistert de OSVO naar?

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog