OSVO

Het OSVO is in 1996 opgericht als overlegplatform van de schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. Sinds 2006 verbindt de vereniging OSVO alle circa 25 schoolbesturen voor voortgezet onderwijs en mbo in de stad Amsterdam. Samen bieden die onderwijs aan bijna 70.000 jongeren van 12 tot 19 jaar. Het onderwijs wordt aangeboden op ruim 70 verschillende scholen voor voortgezet onderwijs en op circa 25 locaties voor middelbaar beroepsonderwijs.

[icon=website] OSVO